Główna | Uniwersytet | Wydział | Katedra | Laboratorium | Kontakt

Zakład Hodowli Koni

Zakład Hodowli Koni wywodzi się z Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Poznańskiego kierowanej początkowo przez prof. dr Mieczysława Pańkowskiego, a od 1932 roku przez prof. dr Tadeusza Vetulaniego znanego hipologa, twórcę rodzimej rasy koników polskich. Po II Wojnie Światowej działalność dydaktyczną oraz naukową z zakresu hodowli koni prowadził profesor Vetulani w ramach reaktywowanej Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt, będąc równocześnie jej Kierownikiem. Po śmierci Profesora (24 lutego 1952) Jego dzieło kontynuował dr Jerzy Zwoliński.

W 1962 roku, Zakład Hodowli Koni został powołany jako odrębna jednostka Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt kierowany nadal przez dr hab. Jerzego Zwolińskiego. W wyniku reorganizacji Zakład wszedł w skład nowo powstałego Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej. Po nagłej śmierci profesora dr hab. Jerzego Zwolińskiego (30 września 1978) funkcję kierownika Zakładu w latach 1979-1981 pełnił dr inż. Stanisław Siudziński. W latach 1982-1991 Zakład Hodowli Koni przypisany został do Katedry Hodowli Bydła gdzie działał pod kierownictwem prof. dr hab. Antoniego Kaczmarka.

Od 1 lipca 1992 roku Zakładem Hodowli Koni kieruje dr inż. Grzegorz Cholewiński. Aktualnie Zakład Hodowli Koni funkcjonuje na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt w ramach Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt.