logo2 

 

Witamy na stronie internetowej Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt

 
PDF Drukuj Email

 

Aktualności:

 

5 lipca 2018 

Nagrody za prezentacje konferencyjne dla naszych nauczycieli akademickich i doktorantów:

- "the best poster award" dla mgr Pauliny Krzemińskiej, doktorantka 23rd International Colloquium on Animal Cytogentics and Genomics, Saint Petersburg, Russia, June 9-12, 2018

- "the first best poster presentation" dla mgr Joanny Stacheckiej,  doktorantka - International Conference Animal Genetics and Genomics, Olsztyn, Poland, July 2-4, 2018

- "the second best oral presentation" dla dr Ewy Sell-Kubiak, adiunkt -  International Conference Animal Genetics and Genomics, Olsztyn, Poland, July 2-4, 2018

- "the second best poster presentation" dla dr Moniki Dragan (Stachowiak), adiunkt - International Conference Animal Genetics and Genomics, Olsztyn, Poland, July 2-4, 2018

- "the third best oral presentation" dla dr hab. Joanny Nowackiej-Woszuk, adiunkt -  International Conference Animal Genetics and Genomics, Olsztyn, Poland, July 2-4, 2018

Gratulujemy !

 

29 czerwca 2018:

Rada naszego Wydziału nadała stopnie naukowe:

- doktora habilitowanego nauk rolniczych (dyscyplina zootechnika) adiunktowi naszej Katedry - dr hab. Joannie Nowackiej-Woszuk

- doktora nauk biologicznych naszej doktorantce - dr Sylwii Salamon

- doktora nauk rolniczych (dyscyplina zootechnika) naszej doktorantce - dr Magdalenie Graczyk

Gratulujemy !

 

14. czerwca 2018 - nowa publikacja online:

Switonski M., Dzimira S., Aleksiewicz R., Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Krzeminska P., Deska T., Nizanski W. (2018 - online early). Hypospadias Is Not Rare in Dogs: Five New Cases, a Retrospective Study, and a Review of the Literature. Sexual Development.

(IF'2016=1.972; 5-years IF'2016=2.069) URL

 

28 maja 2018 - nowa publikacja:

Dzimira S., Wydooghe E, , Van Soom A, Van Brantegem L, Nowacka-Woszuk J, Szczerbal I,  Switonski M (2018). Sertoli Cell Tumour and Uterine Leiomyoma in Miniature Schnauzer Dogs with Persistent Mullerian Duct Syndrome Caused by Mutation in the AMHR2 Gene. Journal of  Comparative Pathology 161: 20-24. 

(IF'2016=1.214; 5-years IF'2016=1.259)

 

25 maja 2018:

Rada naszego Wydziału nadała stopień doktora nauk biologicznych naszej doktorantce - dr Monice Mańkowskiej-Woźniak

Gratulujemy!

 

17. maja 2018 - nowa publikacja online:

Pszczola M., Szalanski M., Rzewuska K., Strabel TShort communication: Improving repeatability of cows’ body weight recorded by an automated milking system. Livestock Science

(IF'2016=1.377; 5-years IF'2016=1.553) URL

 

16 maja 2018 - NCN zakwalifikowało do finansowania projekt z naszej Katedry:

dr hab. Ewelina Warzych-Plejer - "Metabolizm kwasów tłuszczowych i glukozy podczas dojrzewania in vitro oocytów bydła i jego wpływ na jakość oocytów oraz  zarodków pochodzących z zapłodnienia in vitro" (OPUS, NZ9)

 

12. kwietnia 2018 - nowa publikacja online:

Challenges in inbreeding estimation of large populations basedon Polish Holstein-Friesian cattle pedigree. (2018) Sell-Kubiak E., Czarnecki Ł., Strabel T. Journal of Applied Genetics 

(IF'2016=1.655; 5-years IF'2016=1.996) URL

 

11. kwietnia 2018 - nowa publikacja:

Da Rè F., Graczyk M., Cwiertnia P., Cassandro M., Szwaczkowski T., Sell-Kubiak E. (2018): Explorative statistical analysis to identify factors affecting the survival of pygmy hippopotamus (Choeropsis liberiensis) kept in zoological gardens. Belgian Journal of Zoology 148 (1) 1-12 

(IF'2016=0.826; 5-years IF'2016=0.750) URL

 

18. marca 2018 - nowa publikacja: 

Komosa M., Włodarek J., Dzierzęcka M., Nienartowicz-Zdrojewska A., Tołkacz M. (2018): Comparison of pathological lesions in navicular bone (os sesamoideum distale) and analysis of remodelling capacity in warmblood and coldblood horses. Polish Journal of Veterinary Sciences 21 (1), 13-27

(IF'2016=0.697 ; 5-years IF'2016=0.773)

 

13. marca 2018 - nowa publikacja online:

Borowska A., Szwaczkowski T., Kamiński S., Hering D. M., Kordan W., Lecewicz M. (2018) Identification of genome regions determining semen quality in Holstein-Friesian bulls using information theory Animal Reproduction Science

(IF'2016=1.605 ; 5-years IF'2016=1.793) URL

 

6. marca 2018 - nowa publikacja online:

Graczyk M., Andres K., Kapkowska E., Szwaczkowski T. (2018) Genetic evaluation of reproductive potential in the Zatorska goose under a conservation program Animal Science Journal

(IF'2016=1.325 ; 5-years IF'2016=1.262) URL

 

2. marca 2018 

Pani dr Ewa Sell-Kubiak została wybrana do Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gratulujemy! URL

 

24. lutego 2018 - nowa publikacja

Nowacka-Woszuk J., Szczerbal I., Malinowska A. M., Chmurzynska A. (2018) Transgenerational effects of prenatal restricted diet on gene expression and histone modifications in the rat. PLOS ONE 13(2): e0193464. 

(IF'2016=2.806 ; 5-years IF'2016=3.394) URL

 

23. lutego 2018 - nowa publikacja online

Piliszek A., Madeja Z. E. (2018) Pre-implantation Development of Domestic Animals, Current Topics in Developmental Biology

(IF'2016=4.000; 5-years IF'2016=4.224) URL

 

10. lutego 2018 - nowa publikacja online

Carcò G., Grajewski B., Cassandro M., Lisowski M., Szwaczkowski T. (2018), Genetic variability of some Italian and Polish duck breeds, Italian Journal of Animal Science, Online

(IF'2016=0.818; 5-years IF'2016=0.894) URL

 

9. lutego 2018 - nowa publikacja

Szczechowiak J., Szkudelska K., Szumacher-Strabel M., Sadkowski S., Gwozdz K. El-Sherbiny M., Kozłowska M., Rodriguez V., Cieslak A. (2018), Blood hormones, metabolic parameters and fatty acid proportion in dairy cows fed condensed tannins and oils blendAnnals of Animal Science, 18 (1): 155-166

(IF'2016=0.731; 5-years IF'2016=0.682) URL

 

31. stycznia 2018

Pani mgr inż. Paulina Krzemińska, doktorantka w naszej Katedrze, została wyróżniona „Złotym Medalem za Osiągnięcia w Studiach”. Gratulujemy! URL

 

31. stycznia 2018 - wyróżnienie publikacji

Publikacja pt: „ Nuclear organization during in vitro differentiation of porcine mesenchymal stem cells (MSCs) into adipocytes" autorstwa Stachecka J., Walczak A., Kociucka B., Ruszczycki B., Wilczyński G., Szczerbal I. została wybrana przez zespół redakcyjny czasopisma Histochemistry and Cell Biology jako zasługująca na uwagę. URL

 

26. stycznia - nowa publikacja

Kolodziejski P. A., Sassek M., Chalupka D., Leciejewska N., Nogowski L., Mackowiak P., Jozefiak D., Stadnicka K., Siwek M., Bednarczyk M., Szwaczkowski T., Pruszynska-Oszmalek E. (2018), GLP1 and GIP are involved in the action of synbiotics in broiler chickens, Journal of Animal Science and Biotechnology, 9 (13)

(IF'2016=2.052; 5-years IF'2016=NA) URL

 

18. stycznia 2018 - nowa publikacja dostępna "online"

Krzemińska P., Gogulski M., Aleksiewicz R., Świtoński M. (2018). Markery genetyczne dysplazji stawu biodrowego psów. Medycyna Weterynaryjna 74 (2), 83-87.

(IF'2016=0.161; 5-years IF'2016=0.167) URL

 

13. grudnia 2017

Pani dr Ewa Sell-Kubiak otrzymała prestiżowe stypendium dla wybitnych młodych naukowców, przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gratulujemy !

 

24. listopada 2017

Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach nadała dr Ewelinie Warzych-Plejer, adiunktowi naszej Katedry, stopień naukowy doktora habilitowanego. Gratulujemy !

 

13. listopada  2017 - nowa publikacja dostępna "online early":

Stachecka J., Walczak A., Kociucka B., Ruszczycki B., Wilczyński G., Szczerbal I. (2017). Nuclear organization during in vitro differentiation of porcine mesenchymal stem cells (MSCs) into adipocytes. Histochemistry and Cell Biology. doi: 10.1007/s00418-017-1618-9.

(IF'2016=2.553; 5-years IF'2016=2.350) URL

 

18. października 2017 - wyróżnienie publikacji:

Publikacja współautorstwa Z. Madeja pt: „Suppression of ERK signalling abolishes primitive endoderm formation but does not promote pluripotency in rabbit embryo (Piliszek A., Madeja Z.E., Plusa B.) została wybrana przez zespół redakcyjny czasopisma Development jako zasługująca na uwagę. URL

 

13. października  2017 - nowa publikacja dostępna "online early":

Stachowiak M, Flisikowska T, Bauersachs S, Perleberg C,  Pausch H, Switonski M, Kind A, Saur D, Schnieke A, Flisikowski K (2017 - online early). Altered microRNA profiles during early colon adenoma progression in a porcine model of familial adenomatouspolyposis. Oncotarget.

(IF'2016=5.168; 5-years IF'2016=5.312) URL

 

26. września 2017 - kilka ważnych komunikatów:

 1. Pan Profesor dr hab. Zbigniew Sobek, podczas ostatniego 82. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, odbywającego się w Poznaniu w dniach 20-22 września br. otrzymał Złotą Honorową Odznakę Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, nadaną przez Prezydenta Federacji Leszka Hądzlika, a wręczoną przez Przewodniczącego Rady Hodowlanej dr. inż. Ireneusza Dymarskiego.
 2. Podczas tego Zjazdu uhonorowani byli także nasi magistranci.

  I nagrodę w grupie tematycznej "CHÓW I HODOWLA KONI" otrzymała mgr inż. Marta Skrzypczak za pracę pt. "Charakterystyka koni użytkowanych w hipoterapii - metody ich przygotowania do pracy z osobami niepełnosprawnymi" wykonaną pod kierunkiem dr inż. Alicji Borowskiej.

  II nagrodę w grupie tematycznej "GENETYKA" otrzymała mgr inż. Eliza Maciejewska za pracę pt. "Wpływ dojrzałości płciowej na ekspresję wybranych genów związanych z gospodarką kwasami tłuszczowymi w oocytach i zarodkach świni" wykonaną pod kierunkiem dr inż. Piotra Pawlaka.

  Wyróżnienie w grupie tematycznej "GENETYKA" otrzymał mgr inż. Krzysztof Jan Piotrowski za pracę pt. "Genetic variability of chicken population based on Single Nucleotide Polymorphism"  wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Szwaczkowskiego

 3. Podczas w/w Zjazdu Pan prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski otrzymał dyplom członkostwa honorowego PTZ.

 4. Ponadto, na 29. Sympozjum PO WPSA w Tarnowie Podgórnym (18-20 września br). magistrant Pana prof. Tomasza Szwaczkowskiego (mgr inż. Jan Dobrzański- "Conservation of goose genetic resources in Poland") otrzymał II nagrodę w III Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Dyplomową z Zakresu Drobiarstwa.  

22. września 2017 - nowa publikacja dostępna "online early":

Piliszek A., MadejaZ.E., Plusa B. (2017 - online early). Suppression of ERK signalling abolishes primitive endoderm formation but does not promote pluripotency in rabbit embryo. Development.

(IF'2016=5.843; 5-years IF'2016=6.216) URL

 

15. września 2017 - nowa publikacja dostępna "online early":

Borowska A., Reyer H., Wimmers K., Varley P.F., Szwaczkowski T. (2017 - online early). Detection of pig genome regions determining production traits using an information theory approach. Livestock Science.

(IF’2016=1.377; 5-years IF'2016=1.553) URL

 

13. września 2017 - nowa publikacja dostępna "online early":

Pszczola M., Rzewuska K., Mucha S., Strabel T. (2017 - online early). Heritability of methane emissions from dairy cows over a lactation measured on commercial farms. Journal of Animal Science.

(IF'2016=1.863; 5-years IF'2016=2.160)

  

11. września 2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8.09.2017 Walne Zgromadzenie Towarzystwa Biologii Rozrodu (TBR) wybrało prof. Dorotę Cieślak na członka Zarządu Głównego Towarzystwa. Ponadto Oddział Poznański TBR pod przewodnictwem dr Eweliny Warzych-Plejer będzie organizatorem IX Zjazdu TBR w 2020 roku. Gratulujemy!

 

4. września 2017

Dr Ewa Sell-Kubiak, mgr Łukasz Czarnecki oraz dr hab. Tomasz Strabel, prof. nadzw. otrzymali nagrodę za najlepszy plakat pt. "Inbreeding trend and pedigree evaluation in Polish Holstein-Friesian cattle", przyznaną przez Komisję Genetyczną EAAP (European Federation of Animal Science).

 

25. sierpnia 2017 - nowa publikacja dostępna "online early":

Kociucka B., Stachecka J., Szydlowski M., Szczerbal I. (2017 - online early). Rapid communication: The correlation between histone modifications and expression of key genes involved in accumulation of adipose tissue in the pig. Journal of Animal Science.

(IF'2016=1.863; 5-years IF'2016=2.160) URL

 

24. sierpnia 2017 - nowa publikacja dostępna "online":

Cieslak J., Wodas L., Borowska A., Cothran E.G., Khanshour A.M., Mackowski M(2017). Characterization of the Polish Primitive Horse (Konik) maternal lines using mitochondrial D-loop sequence variation. PeerJ. 5: e3714.

(IF'2016=2.177; 5-years IF'2016=2.354) URL

 

17. sierpnia 2017 - nowa publikacja dostępna "online":

Nowacka-Woszuk J., Madeja Z.E., Chmurzynska A. (2017) Prenatal caloric restriction alters lipid metabolism but not hepatic Fasn gene expression and methylation profiles in rats. BMC Genetics, 18(1): 78.

(IF’2016=2.266; 5-years IF’2016=2.517) URL

 

5. sierpnia 2017 - nowa publikacja dostępna "online early":

Cieslak J., Borowska A., Wodas L., Mackowski M. (2017 - online early). Interbreed distribution of the myostatin (MSTN) gene 5’-flanking variants and their relationship with horse biometric traits. Journal of Equine Veterinary Science.

(IF' 2016=0.882, 5-years IF'2016=0.993) URL

 

3. sierpnia 2017 - nowa publikacja dostępna "online":

Orsztynowicz M., Lechniak D., Pawlak P., Kociucka B., Kubickova S., Cernohorska H., Madeja Z.E. (2017). Changes in chromosome territory position within the nucleus reflect alternations in gene expression related to embryonic lineage specification. PLoS One, 12(8): e0182398.

(IF’2016=2.805, 5-years IF'2016=3.394) URL

 

28. lipca 2017 - nowa publikacja dostępna "online early":

Mankowska M.Nowacka-Woszuk J.Graczyk A., Ciazynska P., Stachowiak M., Switonski M. (2017 - online early). Polymorphism and methylation of the MC4R gene in obese and non-obese dogs. Molecular Biology Reports.

(IF'2016=1.828, 5-years IF'2016=1.790) URL

 

27. lipca 2017 - nowa publikacja dostępna "online":

Flisikowska T., Stachowiak M., Xu H., Wagner A., Hernández-Cáceres A., Wurmser C., Wander C., Pausch H., Fischer K., Perkowska A., Frishman D., Fries R., Switonski M., Kind A., Saur D., Schnieke A., Flisikowski K. (2017). Porcine familial adenomatous polyposis model enables systematic analysis of early events in adenoma progression. Scientific Reports, 76613.

(IF’2016=4.259, 5-years IF'2016=4.847) URL

 

7. lipca 2017 - dwie nowe publikacje dostępne "online early":

Stachowiak M., Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Jackowiak H., Sledzinski P., Iskrzak P., Dzimira S., Switonski M. (2017 - online early). Polymorphisms in the SOX9 region and testicular disorder of sex development (38,XX; SRY-negative) in pigs. Livestock Science.

(IF’2016=1.377, 5-years IF'2016=1.553) URL

 

Dobek A., Gornowicz E., Molinski K., Grajewski B., Lisowski M., Szwaczkowski T. (2017 - online early). Successful Identification of Duck Genome Region Determining Desirable Uniformity of Meat Performance Traits. Brazilian Journal of Poultry Science.

(IF’2016=0.465, 5-years IF'2016=0.588)

 

22. maja 2017 -

dr Zofia Madeja została wybrana na stanowisko wiceprzewodniczącej Klubu Stypendystów FNP (kadencja 2017-2019)

 

16. maja 2017 - nowa publikacja dostępna "online":

Warzych E., Pawlak P., Pszczola M., Cieslak A., Madeja Z.E., Lechniak D. (2017 - online early). Interactions of bovine oocytes with follicular elements with respect to lipid metabolism. Animal Science Journal.

(IF’2016=1.325; 5-years IF'2016=1.262)URL

 

15. maja 2017 -  NCN zakwalifikowało do finansowania 4 projekty z naszej Katedry:

Dr Ewa  Sell-Kubiak - Identyfikacja genetycznych mechanizmów kontrolujących zmienność fenotypową wielkości miotu świń (SONATA, NZ9)

Mgr Natalia Małyszka Udział kwasu arachidonowego w kształtowaniu jakości oocytów świni domowej (PRELUDIUM, NZ9)

Prof. Maciej Szydłowski Identyfikacja markerów otyłości psów przy pomocy sekwencjonowania całogenomowego (OPUS, NZ2)

Prof. Marek Świtoński - Kompleksowa charakterystyka regionów kandydujących w genomie psa dla monogenowych zaburzeń rozwoju płci, oparta o sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) i cyfrowy emulsyjny PCR (ddPCR)  (OPUS, NZ9)

 

12. maja 2017 - nowe publikacje dostępne "online early":

Graczyk M., Andres K., Kapkowska E., Szwaczkowski T. (2017 - online early). Genetic evaluation of laying performance in the Zatorska goose: contribution to the conservation programme. British Poultry Science. doi: 10.1080/00071668.2017.1324943.

(IF’2016=0.884; 5-years IF'2016=1.226) URL

 

Graczyk M., Reyer H, Wimmers K., Szwaczkowski T. (2017 - online early). Detection of the important chromosomal regions determining the production traits in meat-type chicken using entropy analysis. British Poultry Science. doi: 10.1080/00071668.2017.1324944.

(IF’2016=0.884; 5-years IF'2016=1.226) URL

 

20. kwietnia 2017

Editor's choice, czyli wyróżnienie pracy w Animal Genetics. pt  "Deep sequencing of a candidate region harboring the SOX9 gene for the canine XX disorder of sex development" (autorzy Nowacka-Woszuk i wsp) uzyskała rekomendację redaktora naczelnego Animal Genetics jako zasługującej na uwagę. URL

 

4. kwietnia 2017 - nowa publikacja dostępna "online early":

Salamon S., Flisikowski K., Switonski M. (2017 - online early). Methylation Patterns of SOX3, SOX9, and WNT4 Genes in Gonads of Dogs with XX (SRY-Negative) Disorder of Sexual Development. Sexual  Development. doi: 10.1159/000466712.

(IF’2016=1.972; 5-years IF'2016=2.069)

 

30. marca 2017 - nowa publikacja dostępna "online early":

Szczerbal I.Stachowiak M.Nowacka-Woszuk J., Dzimira S., Szczepanska K., Switonski M. (2017 - online early). Disorder of sex development in a cat with chromosome mosaicism 37,X/38,X,r(Y). Reproduction in Domestic Animals. DOI: 10.1111/rda.12968
(IF’2016=1.400 ; 5-years IF'2016=1.502)

 

29. marca 2017 - nowa publikacja dostępna "online early":

Sell-Kubiak E., Wimmers K., Reyer H., Szwaczkowski T. Genetic aspects of feed efficiency and reduction of environmental footprint in broilers: a review. Journal of Applied Genetics DOI: 10.1007/s13353-017-0392-7

(IF’2016=1.655; 5-years IF'2016=1.996) URL

 

17. lutego 2017 - nowa publikacja dostępna "online early":

Mankowska M., Krzeminska P., Graczyk M., Switonski M. (2017 - on line early). Confirmation that a deletion in the POMC gene is associated with body weight of Labrador Retriever dogs. Research in Veterinary Science. doi: 10.1016/j.rvsc.2017.02.014

(IF’2016=1.298; 5-years IF'2016=1.446) URL

 

10. lutego 2017

PAP o badaniach zespołu prof. M. Świtońskiego, dotyczących podłoża chorób dziedzicznych (otyłość i zaburzenia rozwoju płci) psów.

URL1URL2URL3URL4URL5

 

5. lutego 2017 - nowa publikacja dostępna "online early":

Nowacka-Woszuk J., Pruszynska-Oszmalek E., Szydlowski M.Szczerbal I. (2017-online early).  Nutrition modulates Fto and Irx3 gene transcript levels, but does not alter their DNA methylation profiles in rat white adipose tissues. Gene. doi: 10.1016/j.gene.2017.02.002

(IF’2016=2.415, 5-years IF'2016=2.266) URL

 

30. stycznia 2017 - praca przeglądowa

opublikowana w Journal of Dairy Science, której współautorem jest dr Marcin Pszczoła, uzyskała prestiżowy status "Editor's Choice" URL

 

17. stycznia 2017 - nowa publikacja dostępna "online early":

Nowacka-Woszuk J., Szczerbal I., Pausch H., Hundi S., Hytönen M.K., Grzemski A., Flisikowski K., Lohi H., Switonski M., Szydlowski M. (2017 - online early). Deep sequencing of a candidate region harboring the SOX9 gene for the canine XX disorder of sex development. Animal Genetics.

(IF'2016=1.815; 5-years IF'2016=1.973) URL

 

13. grudnia 2016 - nowa publikacja dostępna "online":

de Haas Y.,  Pszczola M., Soyeurt H., Wall E., Lassen J. (2016 - online early). Invited review: Phenotypes to genetically reduce greenhouse gas emissions in dairying. Journal of Dairy Science

(IF'2016=2.474; 5-years IF'2016=2.855) URL

 

1. grudnia 2016

dr hab. Izabela Szczerbal została wybrana na przewodniczącą Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Genetycznego, na 4-letnią kadencję.

 

15. listopada 2016 - trzy nowe publikacje dostepne "online":

Szwaczkowski T., Greguła-Kania M., Stachurska A., Borowska A., Jaworski Z., Gruszecki T. M. (2016). Inter and intra genetic variability in Polish Konik Horse: implications for conservation program. Canadian Journal of Animal Science, 96: 570-580. (IF'2016=0.827; 5-years IF'2016=1.102). URL

 

Borowska A., Reyer H., Wimmers K., Varley P., Szwaczkowski T. (2016). Detection of SNP effects on feed conversion ratio in pigs based on entropy approach. Acta fytotechnica et Zootechnica, 19(3): 103-105URL

 

Graczyk M., Reyer H., Wimmers K., Hawken R., Szwaczkowski T. (2016). The search for SNPs and genes associated with the feed conversion ratio using entropy analysis. Acta fytotechnica et Zootechnica, 19(3): 93-95. URL

 

14. listopada 2016 - nowe projekty NCN dla:

- dr M. Dragan (projekt SONATA) - Identyfikacja molekularnych zjawisk przyczynowych związanych z wczesnym rozwojem raka jelita grubego u genetycznie zmodyfikowanych świń w locus APC.

- mgr Ł. Wodas (projekt PRELUDIUM, opiekun dr J. Cieślak) - Poszukiwanie polimorfizmów w częściach strukturalnych genów LGB1, LGB2 i LALBA konia domowego i ich związek z poziomem ekspresji genów.

 

23. września 2016 -

podczas V Polskiego Kongresu Genetykiktóry odbył się w dniach 19-22. września 2016r. w Łodzi wręczono nagrody za najcenniejsze osiągnięcia badawcze z lat 2013-2015. Z naszej Katedry nagrody uzyskali:

- zespół pod kierunkiem dr hab. I. Szczerbal za monotematyczny cykl 12 publikacji z lat 2013-2015 pt Podłoże   cytogenetyczne i molekularne zaburzeń rozwoju płci i płodności zwierząt domowych. 
- za najlepsze publikacje z zakresu genetyki zwierząt:
     2013 - Madeja i wsp., w: BMC Developmental Biology (IF’2013=2.752)
     2014 - Stachowiak (Dragan) i wsp., w: Journal of Animal Science (IF’2014=2.108)
     2015 - Madeja i wsp., w: Stem Cells and Development (IF’2015=3.777).
- za najlepsze prezentacje z zakresu genetyki zwierząt podczas Kongresu:
  prezentacja ustna – I nagroda dla Stachowiak (Dragan) i wsp. , III nagroda - Pszczoła i Strabel
  plakat – II nagroda dla Sikorska A. i wsp.

 

23. września 2016 -

nasza Rada Wydziału nadała stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki Pani dr Beacie Orsztynowicz (Kociuckiej).  Praca doktorska  pt. „Zmienność ekspresji genów SNAP23, BSCL2 oraz COPα zaangażowanych w powstawanie i morfologię kropli lipidowych w komórkach tłuszczowych świni domowej (Sus scrofa f. domestica)” została wyróżniona.

  

12. września 2016 - nowa publikacja dostępna "online":

Szczerbal I., Robinson T.J., Duran A., Davey S.C., Andersson M., Switonski M. (2016 - online early). Ectopic position of duplicated KIT gene in African Nguni cattle, associated with color sidedness, confirms its shared ancestry with the Bos taurus lineage. Animal Genetics.

(IF'2016=1.815; 5-years IF'2016=1.973) URL

 

9. września 2016 - trzy nowe publikacje dostępne "online":

Warzych E., Pawlak P., Pszczola M, Cieslak A., Lechniak D. (2016 - online early) Prepubertal heifers versus cows - The differences in the follicular environment. Theriogenology.

(IF'2016=1.986; 5-years IF'2016=2.127) URL

 

Warzych E., Cieslak A., Wolc A., Lechniak D. (2016 - online early). Cathepsin mRNA level in bowine cumulus cells fails to be a good marker of oocyte quality. Animal Science Papers and Reports, 34(4).

(IF'2016=0.725; 5-years IF'2016=0.833)

 

Cieslak J., Wodas L., Borowska A., Sadoch J., Pawlak P., Puppel K., Kuczynska B., Mackowski M. (2016 - online early). Variability of lysozyme and lactoferrin bioactive protein concentrations in equine milk in relation to LYZ and LTF gene polymorphisms and expression. Journal of the Science of Food and Agriculture.

(IF'2016=2.463; 5-years IF'2016=2.430) URL

 

2. sierpnia 2016 - nowa publikacja dostępna "online":

Szczechowiak J., Szumacher-Strabel M., El-Sherbiny M., Pers-Kamczyc E., Pawlak P., Cieslak A. (2016). Rumen fermentation, methane concentration and fatty acid proportion in the rumen and milk of dairy cows fed condensed tannin and/or fish-soybean oils blend. Animal Feed Science and Technology, 216: 93-107.

(IF'2016=1.755; 5-years IF'2016=2.404) URL

 

29. czerwca 2016- nowa publikacja dostępna "online":

Fischer K, Kraner-Scheiber S, Petersen B, Rieblinger B, Buermann A, Flisikowska T, Flisikowski K, Christan S, Edlinger M, Baars W, Kurome M, Zakhartchenko V, Kessler B, Plotzki E, Szczerbal I, Switonski M, Denner J, Wolf E, Schwinzer R, Niemann H, Kind A, Schnieke A (2016). Efficient production of multi-modified pigs for xenotransplantation by ‘combineering’, gene stacking and gene editing. Scientfic Reports, 6: 29081.

(IF'2016=4.259; 5-years IF'2016=4.847) URL

 

2. czerwca 2016 - nowa publikacja dostępna "online":

Rozanska D., Szczerbal I., Stachowiak M., Debiak P., Smiech A., Rozanski P., Orzelski M., Zylinska B., Switonski M., Slaska B. (2106). Penile hypoplasia and rudimentary prepuce in a dog (78,XY; SRY-positive): a case report. Veterinarni Medicina 61(5): 279-287.

(IF'2016=0.489; 5-years IF'2016=0.878) URL

  

23. maja 2016 - nowa publikacja dostępna "online early":

Kociucka B., Jackowiak H., Kamyczek M., Szydlowski M., Szczerbal I. (2016 - online early). The relationship between adipocyte size and the transcript levels of SNAP23, BSCL2 and COPA genes in pigs. Meat Science.

(IF'2016=3.126; 5-years IF'2016=3.313)

  

6. maja 2016 -

dr Ewa Sell-Kubiak uzyskała prestiżowe stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

25. kwietnia 2016 - nowa publikacja dostępna "online early":

KociuckaB., Flisikowska T., MrózD.Szczerbal I. (2016 - online early). Expression of genes involved in lipid droplet formation (BSCL2, SNAP23 and COPA) during porcine in vitro adipogenesis. Journal of Applied Genetics.

(IF'2016=1.655; 5-years IF'2016=1.996)

 

18. kwietnia 2016 - nowa publikacja "online early":

Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Dzimira S., Atamaniuk W., Nizanski W., Switonski M. (2016 - online early). A Rare Case of Testicular Disorder of Sex Development in a Dog (78,XX; SRY-Negative) with Male External Genitalia and Detection of Copy Number Variation in the Region Upstream of the SOX9 Gene. Sexual Development.
DOI:10.1159/000445464 
(IF'2016=1.972; 5-years IF'2016=2.069)

 

6. kwietnia - nowa publikacja dostępna "online early:

Orsztynowicz M., Pawlak P., Podstawski Z., Nizanski W., Partyka A., Gotowiecka M., Kosiniak-Kamysz K., Lechniak D. (2016 - online early). Mitochondrial DNA Copy Number in Spermatozoa of Fertile Stallions. Reproduction in Domestic Animals.

DOI: 10.1111/rda.12689

(IF'2016=1.400; 5-years IF'2016=1.502) 

 

23. marca 2016 - nowy rozdział książki dostępny online

Szczerbal I., Switonski M. (2016). "Chromosome Abnormalities in Domestic Animals as Causes of Disorders of Sex Development or Impaired Fertility", Insights from Animal Reproduction (Ed. R. Payan-Careira), InTech, Rijeka, Croatia, pages: 207-225. URL

 

10. marca 2016 - nowa publikacja dostępna "online early":

Grzes M., Sadkowski S., Rzewuska K., Szydlowski M., Switonski M. (2016 - online early). Pig fatness in relation to FASN and INSIG2 genes polymorphism and their transcript level. Molecular Biology Reports.

DOI 10.1007/s11033-016-3969-z URL

(IF'2016=1.828; 5-years IF'2016=1.790)

 

8. marca 2016 - nowa publikacja dostępna "online early"

Stachowiak M., Szczerbal I., Switonski M. (2016 - online early). Genetics of Adiposity in Large Animal Models for Human Obesity -—Studies on Pigs and Dogs. Progress in Molecular Biology and Translational Science. URL

(IF'2016=2.984; 5-years IF'2016=3.034)

  

13. stycznia 2016 - nowa publikacja dostępna "online"
Van Cleven A., Wydooghe E., Van Brantegem L., Szczerbal I., Stachowiak M., Switonski M., de Rooster H. (2015). Testiculaire aandoening van seksuele differentiatie (78,XX SRY-negatief) bij een vrouwelijke Franse buldog. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 84: 318-325. URL
(IF'2016=0.288; 5-years IF'2016=0.335)


12. stycznia 2016 - nowa publikacja dostępna "online early"

Pawlak P., Chabowska A., Malyszka N., Lechniak D. (2016 online early). Mitochondria and mitochondrial DNA in porcine oocytes and cumulus cells - A search for developmental competence marker. Mitochondrion.

DOI: 10.1016/j.mito.2015.12.008 URL

(IF'2016=3.704; 5-years IF'2016=3.586)

 

29. grudnia 2015 - nowa publikacja dostepna "online early"

Pszczola M. and Calus M.P.L. (2015 - online early). Updating the reference population to achieve constant genomic prediction reliability across generations. Animal

DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1751731115002785

(IF'2016=1.921; 5-years IF'2016=2.201)

  

22. grudnia 2015 - nowa publikacja dostepna "online early"
Mankowska M., Stachowiak M., Graczyk A., Ciazynska P., Gogulski M, Nizanski W, Switonski M (2015 - online early). Sequence analysis of three canine adipokine genes revealed an associatrion between TNF polymorphism and obesity in Labrador dogs. Animal Genetics
DOI: 10.1111/age.12390
(IF'2016=1.815; 5-years IF'2016=1.973)

 

18. grudnia 2015 - nowa publikacja dostępna "online early"

Cieslak J., Pawlak P., Wodas L., Borowska A., Stachowiak A., Puppel K., Kuczynska B., Luczak M., Marczak L., Mackowski M. (2015 – online early). Characterization of equine CSN1S2 variants considering genetics, transcriptomics, and proteomics. Journal of Dairy Science.

DOI:10.3168/jds.2015-9807

(IF'2016=2.474; 5-years IF'2016=2.855). 

17. grudnia 2015 - mgr Sylwia Salamon

otrzymała prestiżowe stypendium przyznawane doktorantom przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. URL

  

3. grudnia 2015 - trzy nowe publikacje dostępne "online"

Gornowicz E., Szwaczkowski T., Pietrzak A., Graczyk M. (2015). Wpływ masy tuszki na barwę mięsa kaczek typu pekin. ZYWNOSC-Nauka Technologia Jakosc. 101(4): 60-72. URL

 

Graczyk M., Andres K., Kapkowska E., Szwaczkowski T. (2015). Pedigree analyses of the Zatorska goose population. Czech Journal of Animal Science. 60(11): 513-520. URL

(IF'2015=0.809; 5-years IF'2015=0.988)

 

Rzewuska K., Strabel T. (2015). The effect of non-genetic factors on reproduction traits of primiparous Polish Holstein-Friesian cows. Animal Science Papers and Reports, 3: 347-356. URL

(IF'2015=0.623; 5-years IF'2015=0.826)

 

18. listopada 2015 - nowa publikacja dostępna "online early"
Flisikowski K., Flisikowska T., 
Sikorska A., Perkowska A., Kind A., Schnieke A., Switonski M. (2015- online early). Germline gene polymorphisms predisposing domestic mammals to carcinogenesis. Veterinary and Comparative Onclogy. 
DOI: 10.1111/vco.12186 URL

(IF'2016=1.819; 5-years IF'2016=2.316)

 

28. października 2015

nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za publikację naukową z 2014r. w dorocznym konkursie na najlepsze prace naukowe opublikowane w roku poprzednim (2014) nagrodę uzyskała praca (kategoria "Genetyka zwierząt"):


Stachowiak M
., Szydlowski M., Flisikowski K., Flisikowska T., Bartz M., Schnieke A., Switonski M. (2014). Polymorphism in 3′ untranslated region of the pig PPARA gene influences its transcript level and is associated with adipose tissue accumulation. Journal of Animal Science, 92: 2363-2371.
http://www.man.poznan.pl/~ptgen/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=71

 

26. października 2015 - nowa publikacja dostępna "online"
Bartz M., Koscianska E., Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Kociucka B., Salamon S., Switonski M., Szydlowski M. (2015). Polymorphism of the porcine miR-30d is associated with adipose tissue accumulation, its fatty acid profile and the ME1 gene expression. LivestockScience. 82: 54-57. 
doi:10.1016/j.livsci.2015.10.019 URL
(IF'2015=1.293; 5-years IF'2015=1.509)

 

7. października 2015 - nowa publikacja dostępna online

Cieslak J.Mackowski M., Czyzak-Runowska G., Wojtowski J., Puppel K., Kuczynska B., Pawlak P. (2015). Screening for the Most Suitable Reference Genes for Gene Expression Studies in Equine Milk Somatic Cells. PLoS ONE, 10(10): e0139688

doi:10.1371/journal.pone.0139688.

(IF'2015=3.057; 5-years IF'2015=3.535)

 

1. października 2015 - nowa publikacja dostępna online
Marcinkowska-Swojak M., Szczerbal I., Pausch H., Nowacka-Woszuk J., Flisikowski K., Dzimira S., Nizanski W., Payan-Carreira R., Fries R., Kozlowski P., Switonski M. (2015). Copy number variation in the region harboring SOX9 gene in dogs with testicular/ovotesticular disorder of sex development (78,XX; SRY-negative). Scientific Reports, 5: 14696

doi: 10.1038/srep14696.

(IF'2015=5.228; 5-years IF'2015=5.525)
http://www.nature.com/articles/srep14696

 

24. września 2015 - dr Piotr Pawlak

otrzymał prestiżowe, 3-letnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Szczegóły na stronie Ministerstwa

 

23. września 2015 - nowa publikacja dostępna "online"

Rzewuska K., Strabel T. (2015). The genetic relationship between reproduction traits and milk urea concentration. Animal Science Papers and Reports, 33(3): 243-256.

http://www.ighz.edu.pl/files/objects/7562/66/str_243-256.pdf

(IF'2015=0.623; 5-years IF'2015=0.826)

 

17. września 2015 - nowa publikacja dostępna "online"

Nowacka-Woszuk J., Pruszynska-Oszmalek E., Szydlowski M., Sadkowski S., Szczerbal I. (2015). Diet-induced variability of the resistin gene (Retn) transcript level and methylation profile in rats. BMC Genetics, 16: 113.

(IF'2015=2.152; 5-years IF'2015=2.703)

DOI: 10.1186/s12863-015-0270-4

 

18. sierpnia 2015 - Redakcja Journal of Dairy Science poinformowała

dr. Marcina Pszczołę, że Jego publikacja z 2012r. utrzymuje się wśród 100 najlepiej cytowanych prac z 2012r., które zostały opublikowane w tym czasopiśmie:

PszczolaMStrabelT; Mulder, HA; Calus, MPL (2012). Reliability of direct genomic values for animals with different relationships within and to the reference population, Journal of Dairy Science, 95:389-400.

  

17. sierpnia 2015 - nowe dwie publikacje dostępne "online":

Wolc A., Schlote W., Szwaczkowski T. (2015). The effects of line crossing following selection in mice. Scandinavian Journal of Laboratory Animal Science, 41: 1-13.

(IF'2015=0; 5-years IF'2015=0.224) URL

 

Molinski K., Szwaczkowski T., Gornowicz E., Lisowski M., Grajewski B., Dobek A. (2015). New approach for the detection of loci determining duck meat quality. European Poultry Science (Archiv für Geflügelkunde), 79: 1-10.

(IF'2015=0.296; 5-years IF'2015=0.296)URL

 

6. lipca 2015 - nowa publikacja dostępna "online"

Sobek Z., Nienartowicz-Zdrojewska A., Rozanska-Zawieja J., Siatkowski I. (2015). The evaluation of gestation length range for different breeds of Polish dairy cattle. Biometrical Letters, 52(1): 37-45.

DOI: 10.1515/bile-2015-0004

 

1. lipca 2015 - nowa publikacja dostępna "online"

Madeja Z.E., Hryniewicz K., Orsztynowicz M., Pawlak P., Perkowska A. (2015 - online early). WNT/ß-catenin signalling affects cell lineage and pluripotency specific gene expression in bovine blastocysts - prospects for bovine ESC derivation. Stem Cells and Development, 24(20): 2437-54.

doi: 10.1089/scd.2015.0053

(IF'2015=3.777; 5-years IF'2015=3.978)

 

Czerwiec 2015

dwoje doktorantów Katedry uzyskało stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki:

 • dr Katarzyna Rzewuska, za pracę pt. "Zmienność zawartości mocznika w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej oraz jej związki z cechami użykowymi", promotor - prof. UP dr hab. Tomasz Strabel
 • dr Maciej Orsztynowicz, za pracę pt. "Architektura jąder interfazowych blastomerów zarodków bydła z uwzględnieniem genów CDX2 i OCT4", promotor - prof. dr hab. Dorota Cieślak

 

30. czerwca 2015 - nowa publikacja dostępna "online"

Mackowski M., Mucha S., Cholewinski G., Cieslak J. (2015). Genetic diversity in Hucul and Polish primitive horse breeds. Archives of Animal Breeding, 58: 23-31

doi:10.5194/aab-58-23-2015

(IF'2015=0.493; 5-years IF'2015=0.565)

 

4. maja 2015 - nowa publikacja dostępna "online"

Kuchta-Gladysz M., Grabowska-Joachimiak A., Szeleszczuk O., Szczerbal I., Kociucka B., Niedbala P. (2015). Karyotyping of Chinchilla lanigera Mol. (Rodentia, Chinchillidae). Caryologia.

DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00087114.2015.1032576

(IF'2015=0.494; 5-years IF'2015=0.664)

 

20. kwietnia 2015 - nowa publikacja dostępna "online"

Sadkowski S., Molinska-Glura M., Molinski K., Szczepankiewicz D., Switonski M., Szydlowski M. (2015). A well-known mutation in RYR1 alters distribution of adipose tissue in gilts. Animal Science Papers and Reports. 33(2): 147-154.

http://www.ighz.edu.pl/files/objects/7556/66/str_147-154.pdf.

(IF'2015=0.623; 5-years IF'2015=0.826)

 

2. kwietnia 2015 - nowa publikacja dostępna "on line" (open access):
Szczerbal I. , Stachowiak M., Dzimira S., Sliwa K., Switonski M. (2015).The first case of 38,XX (SRY-positive) disorder of sex development in a cat. Molecular Cytogenetics, 8: 22.
DOI: 10.1186/s13039-015-0128-5
(IF'2015=1.506; 5-years IF'2015=1.769)

 

31. marca 2015 - nowa publikacja dostępna "online":
Salamon S., Nowacka-Woszuk J., Switonski M. (2015). Polymorphism of the CTNNB1 and FOXL2 genes is not associated with canine XX testicular/ovotesticular disorder of sex development. Folia Biologica (Krakow) 63:57-62.
DOI: 10.3409/fb63_1.57
(IF'2015=0.562; 5-years IF'2015=0.695)

 

4. marca 2015 - nowa publikacja dostępna "online early":
P. Pawlak, E. Warzych, M. Hryciuk, D. Lechniak. Transcript abundance, glutathione and apoptosis levels differ between porcine oocytes collected from prepubertal and cyclic gilts, Theriogenology, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.theriogenology.2015.02.016

(IF'2015=1.838; 5-years IF'2015=2.056)

 

3. lutego 2015 - nowa publikacja "on line" (open access):

Paczynska PGrzemski ASzydlowski M. (2015). Distribution of miRNA genesin the pig genome. BMC Genetics 16(1):6.

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12863-015-0166-3.pdf

(IF'2015=2.152; 5-years IF'2015=2.703)

 

22. stycznia 2015 - nowa publikacja dostępna "on line":

Szczerbal I., Nizanski W., Dzimira S, Nowacka-Woszuk J., Ochota M., Switonski M. (2015 - on line early). X monosomy in a virilized female cat. Reproduction in Domestic Animals.
DOI: 10.1111/rda.12483
(IF'2015= 1.210; 5-years IF'2015=1.478)

 

11. grudnia 2014

Mgr inż. Beata  Orsztynowicz (de domo Kociucka) uzyskała prestiżowe stypendium dla doktorantów, przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2014-2015.html

 

8 listopada 2014 - nowa publikacja

Mankowska M, Szydlowski M, Salamon S, Bartz M, Switonski M.(2015). Novel polymorphisms in porcine 3'UTR of the leptin gene, including a rare variant within target sequence for miR-9 gene in Duroc breed, not associated with production traits. Animal Biotechnology. 26(2):156-163.

(IF'2015=0.686; 5-years IF'2015=0.837).

 

4. listopada 2014 -  nowa publikacja dostępna "online early":
Dadousis  C., Veerkamp F. R., Heringstad  B., Pszczola M., Calus M. (2014 - on line early). A comparison of principal component regression and genomic REML for genomic prediction across populations. Genetics Selection Evolution.
DOI: 10.1186/s12711-014-0060-x
(IF'2014= 3.821; 5-years IF'2014=4.404).

31. października 2014 - nowa publikacja dostępna "on line":
Nowacka-Woszuk J.Szczerbal I.Salamon S.Kociucka B., Jackowiak H., Prozorowska E., Slaska B., Rozanska D., Orzelski M., Ochota M., Dzimira S., Lipiec M., Nizanski W., Switonski M. (2014 – on line early). Testicular disorders of sex development in cats with a male karyotype (38,XY). Animal Reproduction Science.

DOI: 10.1016/j.anireprosci.2014.10.001

(IF'2014= 1.511; 5-years IF'2014=1.863).

 

16. października 2014:
Polskie Towarzystwo Genetyczne przyznało nagrodę za najlepszą pracę naukową z zakresu genetyki zwierząt, opublikowaną w 2013r. i wykonaną w krajowych placówkach badawczych, zespołowi: 
Madeja Z.E., Sosnowski J., Hryniewicz K., Warzych E., Pawlak P., 
Rozwadowska N., Plusa B., Lechniak D., za pracę pt. Changes in sub-cellular localisation of trophoblast and inner cell mass specific transcription factors during bovine preimplantation development, opublikowaną w  BMC Developmental Biology 13: 32.

 

.14. października 2014:

Mgr inż. Beata  Orsztynowicz (Kociucka) odebrała prestiżowe stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego, przyznane przez Radę Miasta Poznania.

.

10. października 2014 - informacja o osiągnięciach PT Pracowników i Doktorantów w minionych 6. miesiącach:

- 9. maja 2014 - odbyła się obrona pracy doktorskiej dr Marii Grześ

- 31. maja 2014 -  stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymał dr Marcin Pszczoła

- 16. czerwca 2014 - obyła się obrona pracy doktorskiej dr Alicji Borowskiej

- 14. sierpnia 2014 - Prezydent RP nadał prof. Maciejowi Szydłowskiemu  tytuł naukowy profesora nauk rolniczych

- 3. października 2014 - dr Marcin Pszczoła uzyskał 3-letnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

 

16. lipca 2014 - konkurs na 3 stanowiska doktoranta

Uruchomiono konkurs na stanowiska doktorantów w projektach NCN:

OPUS: "Poszukiwanie markerów genetycznych i epigenetycznych związanych z predyspozycja psów do rozwoju otyłości", 1 stanowisko, szczegóły - 
http://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=800

HARMONIA: „Zintegrowana analiza genomiczno-epigenomiczna świni domowej jako modelu dla dziedzicznych nowotworów jelita grubego człowieka”, 2 stanowiska, szczegóły - 
http://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=801

 

27. czerwca 2014 - nowa publikacja dostępna "on line":

Salamon S.Nowacka-Woszuk J.Szczerbal I., Dzimira S., Nizanski W., Ochota M., Switonski M. (2014 - online early). A lack of association between polymorphisms of three positional candidate genes (CLASP2, UBP1, and FBXL2) and canine disorder of sexual development (78,XX;SRY-negative).Sexual Development.
DOI:10.1159/000363531
(IF'2014=2.288; 5-years IF'2014=2.283).

 

23. kwietnia 2014 - konkurs na stanowisko doktoranta
Uruchomiono konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym NCN: "Poszukiwanie markerów genetycznych i epigenetycznych związanych z predyspozycja psów do rozwoju otyłości".
Szczegóły: 
http://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=581

 

16. kwietnia 2014 - nowa publikacja dostępna "on line":

Szczerbal INowacka-Woszuk J, Nizanski W, Salamon S, Ochota M, Dzimira S, Atamaniuk W, Switonski M. (2014 - online early). A case of leucocyte chimerism (78,XX/78,XY) in a dog with a disorder of sexual development. Reproduction in Domestic Animals.
DOI: 10.1111/rda.12318
(IF'2014= 1.515; 5-years IF'2014=1.512)

 

11. kwietnia 2014 - nowa publikacja dostępna "online early":

Reynolds BS, Pain A, Meynaud-Collard P, Nowacka-Woszuk JSzczerbal ISwitonski M, Chastant-Maillard S. (2014 - online early). Partial urorectal septum malformation sequence in a kitten with disorder of sexual development. Journal of Feline Medicine and Surgery, published online 9 April 2014.
DOI: 10.1177/1098612X14529958
(IF'2014=1.156; 5-years IF'2014=1.517)

2. kwietnia 2014 - nowa publikacja dostępna "on line":
Frąckowiak H., Jaśkowski J.M., Nabzdyk M., Kociucka B.Szczerbal I.Switonski M., Bukowska D., Antosik P. (2014). Congenital sternal ectopia cordis in a Limousin calf – a case report. Acta Veterinaria Brno 83: 51–54.(IF'2014=0.469; 5-years IF'2014=0.621).

 

29. marca 2014 - nowa publikacja "online early":
Stachowiak MSzydlowski M, Flisikowski K, Flisikowska T, Bartz M,Schnieke A, Switonski M. (2014 - online early). Polymorphism in 3'UTR of the pig PPARA gene influences on its transcript level and is associated with adipose tissue accumulation. Journal of Animal Science, 2014 Mar 26.
doi:10.2527/jas.2013-7509.
(IF'2014=2.108; 5-years IF'2014=2.586).

 

27. stycznia 2014 - nowa publikacja "online early":
Venhoranta H., Li S., Salamon S., Flisikowska T., Andersson M., Switonski M., Kind A., Schnieke A., Flisikowski K. (2014 – online early). Non-CpG hypermethylation in placenta of mutation-induced intrauterine growth restricted bovine fetuses. Biochemical and Biophysical Research Communications.
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2014.01.071
(IF'2014=2.297; 5-years IF'2014=2.382).

 

16. stycznia 2014 - nowa publikacja "online early":

Switonski M. (2014 - online early). Dog as a model in studies on human hereditary diseases and their gene therapy. Reproductive Biology
http://dx.doi.org/10.1016/j.repbio.2013.12.007
(IF'2014=1.524; 5-years IF'2014=1.486).

15. stycznia 2014:
Dr inż. Marcin Pszczoła
 został wybrany koordynatorem krótkoterminowych staży naukowych organizowanych w ramach projektu METHAGENE (COST FA1302), wchodząc jednocześnie w skład trzonu zarządzającego projektem.


12. stycznia 2014 - nowe publikacje "epub ahead of print":

Pawlak PWarzych E, Chabowska A, LechniakD.Differences in Cytoplasmic Maturation Between the BCB+ and Control Porcine Oocytes Do Not Justify Application of the BCB Test for a Standard IVM Protocol. Journal of Reproduction and Development. 2013 Nov 28.

(IF'2014=1.515; 5-years IF'2014=1.591).

Warzych E, Cieslak A, Madeja ZEPawlak PWolc ALechniak DMultifactorial Analysis of the Follicular Environment Is Predictive of Oocyte Morphology in Cattle. Journal of Reproduction and Development. 2013 Nov 21. (IF'2014=1.515; 5-years IF'2014=1.591).

 

Galeria

Linki

Ministry of Science and Higher Education
Official website of the Ministry of Science and Higher Education
Poznan University of Life Sciences
Official website of the Poznan University of Life Sciences
Laboratorium 20
Dokumentacja odczynników