Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Poznan University of Life Sciences 


Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni
Horse Genetic Markers Laboratory

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań, Poland

 
tel/fax.: +48 61 848 72 37    e-mail: labkonie@up.poznan.pl