Home

 

Zarząd Oddziału

Przewodnicząca

Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
tel: (61) 657-92-08
mail: jaruzjad@man.poznan.pl

Sekretarz

Mgr Kamila Polley
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
tel: (61) 848-72-50
mail: KamilaPl@wp.pl

Skarbnik

Mgr Maciej Orsztynowicz
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
UP w Poznaniu
tel: (61) 848-72-50
mail: orsztynowicz@jay.up.poznan.pl
Członkowie

 

Spotkania
referatowo dyskusyjne

 

Linki