Jak pobrać i przesłać włosy od konia do badań DNA ?

Pobieranie włosów

Przed pobraniem włosów należy grzywę lub ogon przeczesać w celu usunięcia złamanych włosów lub innych zanieczyszczeń.

1.
 
Uchwycić kosmyk 10-20 włosów
     
2.
 
Energicznie wyrwać kosmyk jak przy przerywaniu grzywy
     
3.
 
Obciąć kosmyk zbyt długich włosów około 10 cm od strony cebulek
     
4.
 
Sprawdzić obecność cebulek na końcach włosów !!
     
5.
 
Włożyć do koperty z nazwą konia i wysłać do laboratorium


Uwaga:

w przesyłanej próbie powinno znajdować się 40-50 włosów z widocznymi cebulkami. Cebulki włosowe są lepiej widoczne na kontrastowym tle (czarnym lub białym w zależności od koloru włosa) w postaci zgrubienia na wyrwanej od strony ciała części włosa.


Włosy bez cebulek są bezużyteczne !!

1.
 
w przypadku pobierania i pakowania do koperty włosów od kilku koni, włosy muszą być zapakowane w oddzielne koperty aby cebulki włosowe różnych koni nie miały ze sobą kontaktu w czasie transportu.
     
2.
 
pobierający włosy od kilku koni powinien umyć ręce po pobraniu każdej próby.


Każda próba powinna być opisana nazwą konia (zgodnie z protokołem pobrania) najlepiej na kartce doklejonej do taśmy klejącej, którą sklejono kosmyk włosów.


Dokumenty

Do prób należy załączyć 2 dokumenty:

1.
 
"Protokół pobrania włosów od konia" - podpisany przez pobierającego. Prosimy podać także kontaktowy numer telefonu właściciela.
     
2.
 
"Zlecenie badań DNA"- z wpisaną liczbą koni przesyłanych do badania, nazwiskiem i adresem właściciela, oraz formą płatności. Przelew  lub Zapłacono. Płatności gotówką można dokonać tylko osobiście w kasie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.Przesyłkę z włosami należy wysłać na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni
ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań


a opłatę za badanie wpłacić na konto Uczelni:

Bank Zachodni WBK S.A., 6 Oddział Poznań,
Plac Wolności 15, 61-739 Poznań
Nr konta: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894


Jeśli dokonają Państwo wpłaty to dowód wpłaty lub jego ksero z dopiskiem:
"Badanie DNA" należy dołączyć do "Zlecenia" i "Protokołu pobrania włosów".
Uwaga: dodatkowe informacje dotyczące pobierania i przesyłki włosów można uzyskać pod telefonem / faxem:

tel: 0 prefix 61 848 72 37
fax: 0 prefix 61 848 72 37