Jak pobierać i przesyłać próby krwi od koni w celu badania DNA ?

1.
 
Od konia (w wieku powyżej 1 miesiąca) należy pobrać krew do 1 probówki o pojemności minimum 5 ml.
     
2.
 
Probówka powinna być plastikowa z wewnętrznym korkiem, co zapobiega wylaniu zawartości zniszczeniu probówek w trakcie transportu (nie używać probówek szklanych oraz z nakrętkami i igłami).
     
3.
 
Probówka, do której pobierana jest krew powinna zawierać antykoagulant EDTA lub 4% cytrynian sodu.
     
4.
 
Na każdej probówce należy napisać (najlepiej długopisem), drukowanymi literami, pełną nazwę konia, od którego pobrano próbę krwi.

Dokumenty

Do prób należy dołączyć:

1.
 
Protokół pobrania krwi lub włosów od konia” - podpisany przez pobierającego krew i przez właściciela konia oraz prosimy podać także kontaktowy numer telefonu właściciela.
     
2.
 
Zlecenie badań DNA konia” - z wpisaną liczbą koni przesyłanych do badania, nazwiskiem i adresem właściciela.3.
 
Jeśli została dokonana wpłata za badania to dowód wpłaty lub jego ksero należy dołączyć do wysyłanej próby i formularzy.

Transport krwi

1.
 
Pobraną krew, tak długo jak to możliwe, należy przechowywać w temperaturze + 4 do +18°C  (prób nie wolno zamrażać ani przewozić w lodzie !)
     
2.
 
Próby należy dostarczyć do Laboratorium nie później niż 48 godzin od momentu pobrania (wysłanie prób pocztą listem PRIORYTETOWYM, lub przesyłką kurierską, gwarantuje spełnienie tego warunku).
     

 


Przesyłkę z krwią należy wysłać na adres:

Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni
ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań


a opłatę za badanie po otrzymaniu faktury wpłacić na konto Uczelni:

Bank Zachodni WBK S.A., 6 Oddział Poznań,
Nr konta: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894


Uwaga: dodatkowe informacje dotyczące pobierania i przesyłki krwi można uzyskać pod telefonem / faxem:

tel: 0 prefix 61 848 72 37;
fax: 0 prefix 61 848 72 37;