Edukacja Drukuj

 

Nauczyciele akademiccy i doktoranci prowadzą zajęcia dla czterech kierunków studiów: zootechnika (specjalność hodowla zwierząt oraz agroturystyka), biologia, biotechnologia i ochrona środowiska.

Do głównych przedmiotów prowadzonych w ramach w/w kierunków studiów należą: genetyka zwierząt, cytogenetyka, genetyka molekularna, inżynieria komórkowa zwierząt, metody hodowlane, doświadczalnictwo zootechniczne, pracownia komputerowa.


Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt realizuje następujące przedmioty:


Bioinformatyka i rekonstrukcja filogenezy

Biotechniki rozrodu

Biotechniki rozrodu i diagnostyka genetyczna

Diagnostyka cytogenetyczna

Diagnostyka genetyczna w hodowli zwierząt

Diagnostyka genetyczna zwierząt

Genetyka człowieka

Genetyka molekularna i podstawy biotechnologii

Genetyka ogólna

Genomika zwierząt

Hodowla zachowawcza

Inżynieria komórkowa

Inżynieria komórkowa i biotechnologia rozrodu

Metody badań na zwierzętach

Metody hodowlane

Metody statystyczne w biologii

Ochrona zasobów genowych zwierząt

Planowanie i organizacja pracy hodowlanej

Podstawy produkcji zwierzęcej

Programy hodowlane

Propedeutyka biotechnologii

Statystyka matematyczna

Warsztaty statystyczne

Zastosowanie informatyki w rolnictwie


Pracownicy Katedry opiekują się trzema sekcjami Koła Naukowego Zootechników:

  1. Genetyki zwierząt
  2. Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
  3. Metod hodowlanych
 

Galeria

Linki

Ministry of Science and Higher Education
Official website of the Ministry of Science and Higher Education
Poznan University of Life Sciences
Official website of the Poznan University of Life Sciences
Laboratorium 20
Dokumentacja odczynników