Metody hodowlane i genetyka populacji Drukuj

 

 

Zespół metod hodowlanych i genetyki populacji tworzą:

 

prof. dr hab. Zbigniew Sobek

prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski

dr hab. Tomasz Strabel, prof. nadzw.

prof. dr hab. Maciej Szydłowski

dr inż. Jolanta Różańska-Zawieja

dr inż. Marcin Pszczoła

dr inż. Ewa Sell-Kubiak

dr inż. Sebastian Mucha

dr inż. Katarzyna Rzewuska - asystent

mgr inż. Sławomir Sadkowski - doktorant

mgr inż. Magdalena Graczyk - doktorant

mgr inż. Adrian Grzemski - doktorant

mgr inż. Jan Dobrzański - doktorant

inż. Patrycja Grzybek - pracownik naukowo-techniczny

Michał Czarniecki - pracownik naukowo-techniczny

Izabela Wenda - pracownik naukowo-techniczny

 

Działalność badawcza:

 

 1. Doskonalenie genetyczne populacji bydła

 2. Genetyczne uwarunkowanie zmienności wielkości miotu świń.

 3. Detekcja regionów genomu warunkujących cechy użytkowe zwierząt

 4. Opracowywanie systemów komputerowych w hodowli zwierząt

 5. Badania nad dokładnością genomowej oceny wartości hodowlanej oraz strukturą populacji referencyjnej

 6. Uwarunkowanie genetyczne emisji metanu uwalnianego przez krowy mleczne

 7. Opracowywanie i wdrażanie zaawansowanych metod oceny wartości hodowlanej

 8. Szacowanie parametrów populacji objętych programami ochrony zasobów genetycznych.

 

 

 

Wybrane publikacje z ostatnich lat:


2017

 1. Borowska A., Reyer H., Wimmers K., Varley P. F., Szwaczkowski T. 2017. Detection of pig genome regions determining production traits using an information theory approach.  Livestock Science 205: 31-35.

 2. Dobek A., Gornowicz E., Molinski K., Grajewski B., Lisowski M., Szwaczkowski T. 2017. Successful Identification of Duck Genome Region Determining Desirable Uniformity of Meat Performance Traits.  Brazilian Journal of Poultry Science 19: 437-444.

 3. Graczyk M., Andres K., Kapkowska E., Szwaczkowski T. 2017. Genetic evaluation of laying performance in the Zatorska goose: contribution to the conservation programme. British Poultry Science 58: 366-372.

 4. Graczyk M., Reyer H., Wimmers K., Szwaczkowski T. 2017. Detection of the important chromosomal regions determining the production traits in meat-type chicken using entropy analysis.  British Poultry Science 58: 358-365.

 5. de Haas Y., Pszczola M., Soyeurt H., Wall E., Lassen J. 2017. Invited review: Phenotypes to genetically reduce greenhouse gas emissions in dairying.  Journal of Dairy Science  100: 855-870.

 6. Pszczola M., Rzewuska K., Mucha S., Strabel T. 2017. Heritability of methane emissions from dairy cows over a lactation measured on commercial farms. Journal of Animal Science 95: 4813-4819.

 7. Sell-Kubiak E., Wimmers K., Reyer H., Szwaczkowski T. 2017. Genetic aspects of feed efficiency and reduction of environmental footprint in broilers – a review. Journal of Applied Genetics 58: 487-498

 8. Winnicki S., Sobek Z., Kujawiak R., Jugowar J., Nienartowicz- Zdrojewska A., Różańska- Zawieja J. 2017. Cytological quality of milk of primiparous cows kept in cubicles bedded with separated manure. Archiv Tierzucht 3: 1-8,

 

2016

 1. Grzes M., Sadkowski S., Rzewuska K., Szydlowski M., Switonski M. 2016. Pig fatness in relation to FASN and INSIG2 genes polymorphism and their transcript level.  Molecular Biology Reports 43: 381-389.

 2. McLaren A., Mucha S., Coffey M., Mrode R., Conington J. 2016. Genetic parameters of linear conformation type traits and their relationship with milk yield throughout lactation in mixed-breed dairy goats. Journal of Dairy Science 99:1–10

 3. Pszczola M., Calus M.P.L. 2016. Updating the reference population to achieve constant genomic prediction reliability across generations.  Animal  10: 1018-1024.

 4. Szwaczkowski T., Greguła-Kania M., Stachurska A., Borowska A., Jaworski Z., Gruszecki T. M. 2016. Inter and intra genetic variability in Polish Konik Horse: implications for conservation program. Canadian Journal of Animal Science  96: 570-580.

 

2015

 1. Borowska A., Szwaczkowski T. 2015. Pedigree analysis of Polish warmblood horses participating in riding performance tests.  Canadian Journal of Animal Science  95: 21-29.

 2. Graczyk M., Andres K., Kapkowska E., Szwaczkowski T. 2015. Pedigree analyses of the Zatorska goose population.  Czech Journal of Animal Science  60: 513-520.

 3. Graczyk M., Cwiertnia P., Borowska A., Barczak E., Szwaczkowski T. 2015.  Inbreeding and offspring sex ratio in the Pygmy Hippopotamus (Cheoropsis liberiensis) population kept in zoological gardens. Folia Biologica-Krakow  63: 35-42.

 4. Mackowski M., Mucha S., Cholewinski G., Cieslak J. 2015. Genetic diversity in Hucul and Polish primitive horse breeds. Archiv Tierzucht 58, 23-31.

 5. Molinski K., Szwaczkowski T., Gornowicz E., Lisowski M., Grajewski B., Dobek A. 2015. New approach for the detection of loci determining duck meat quality.  European Poultry Science 79: 1-10.

 6. Mucha S., Mrode R., MacLaren-Lee I., Coffey M., Conington J. (2015) Estimation of genomic breeding values for milk yield in UK dairy goats. Journal of Dairy Science 98: 8201–8208 .

 7. Mucha S., Komen H. 2015. Rates of inbreeding and genetic adaptation for populations managed as herds in zoos with a rotational mating system or with optimized contribution of parents. Journal of Animal Breeding and Genetics 133: 323–332.

 8. Mucha S., Bunger L., Conington J. 2015. Genome-wide association study of footrot in Texel sheep. Genetics Selection Evolution 47: 35.

 9. Paczynska P., Grzemski A., Szydlowski M. 2015.  Distribution of miRNA genes in the pig genome. BMC Genetics  16: 6.

 10. Rzewuska K., Strabel T. 2015. The genetic relationship between reproduction traits and milk urea concentration.  Animal Science Papers and Reports  33: 243-256.

 11. Rzewuska K., Strabel T. 2015. The effect of non-genetic factors on reproduction traits of primiparous Polish Holstein-Friesian cows.  Animal Science Papers and Reports 3: 347-356.

 12. Sadkowski S., Molinska-Glura M., Molinski K., Szczepankiewicz D., Switonski M., Szydlowski M. 2015. A well-known mutation in RYR1 alters distribution of adipose tissue in gilts. Animal Science Papers and Reports  33:147-154.

 13. Sobek Z., Różańska-Zawieja J., Nienartowicz-Zdrojewska A., Dybionka B. 2015. Pedigree analysis of topmilk yielding cows. Annals of Animal Science 15: 67-80.

 14. Wolc A., Schlote W., Szwaczkowski T. 2015.  The effects of line crossing following selection in mice.  Scandinavian Journal of Laboratory Animal Science  41: 1-13.

 

2014

 1. Borowska A., Szwaczkowski T., Koćwin-Podsiadła M., Kamiński S., Ruść A., Krzęcio-Nieczyporuk E. 2014. Associations of fifty single nucleotide polymorphisms within condidate genes with meatness in pigs. Czech Journal of Animal Science  59: 227-237,

 2. Dadousis C., Veerkamp F. R., Heringstad B., Pszczola M., Calus M. 2014. A comparison of principal component regression and genomic REML for genomic prediction across populations. Genetics Selection Evolution 46: 60.

 3. Mucha S., Grajewski B., Gornowicz E., Lisowski M., Radziszewska J., Szwaczkowski T. 2014. Mapping quantitative trait loci affecting some carcass and meat traits in duck (Anas platyrhynchos). Journal of Applied Genetics 55: 497–503.

 4. Mucha S., Mrode R., Coffey M., Covington J. 2014. Estimation of genetic parameters for milk yield across lactations in mixed-breed dairy goats. Journal of Dairy Science 97: 2455-2461.

 5. Mucha S, Gornowicz E.,, Lisowski M., Grajewski B., Radziszewska J., Szwaczkowski T. 2014. Genetic parameters of carcass traits in ducks from a crossbred population. Annals of Animal Science 14: 43-53. 

 6. Różańska-Zawieja J., Nienartowicz-Zdrojewska A., Smorąg T., Sobek Z. 2014. Longevity of use and reasons for beef cattle culling in Poland. Medycyna Weterynaryjna 70: 491-496.

 7. Różańska-Zawieja J., Nienartowicz-Zdrojewska A., Varisella E., Sobek Z., Dymarski I. 2014. Genetic trends for body weight traits in dairy cattle population. Journal of Animal and Veterinary Advances 13: 843-849.

 8. Winnicki S., Jugowar J. L., Sobek Z. 2014. Comparision of two methods of housing primiparous cows. Annals of Animal Science 14: 405-415.

 9. Tomaszyk K., Dobek A., Moliński K., Gut A., Szwaczkowski T. 2014. Synergy factors in the analysis of lamb survival. Italian Journal of Animal Science 13: 735-740.

 

Projekty badawcze realizowane w ostatnich latach:

 

 1. NCN-OPUS: Identyfikacja markerów otyłości psów przy pomocy sekwencjonowania całogenomowego Nr 2016/23/B/NZ2/01762, kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Szydłowski, 2017-2020.

 2. NCN-OPUS: Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zmienności emisji metanu uwalnianego przez krowy mleczne" 2013/09/B/NZ9/03179, kierownik projektu: dr hab. Tomasz Strabel, prof. nadzw., 2013-2017.

 3. NCN-SONATA: Identyfikacja genetycznych mechanizmów kontrolujących zmienność fenotypową wielkości miotu świń. 2016/23/D/NZ9/00029, kierownik projektu: dr inż. Ewa Sell-Kubiak, 2017-2020.

 4. 7 Program Ramowy UE – ECO-FCE. Kompleksowe podejście do optymalizacji, wydajności wykorzystania paszy i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko chowu zwierząt monogastrycznych. 311794/3221/7.PR/14/2015/2; 2/2013/UE ECO-FCE). Kierownik zadań realizowanych w UPP: prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, 2013-2017.

 

 

 

Galeria

Linki

Ministry of Science and Higher Education
Official website of the Ministry of Science and Higher Education
Poznan University of Life Sciences
Official website of the Poznan University of Life Sciences
Laboratorium 20
Dokumentacja odczynników