Diagnostyka genetyczna Drukuj

 

Zespół Diagnostyka genetyczna tworzą:

 

prof. dr hab. Marek Świtoński

dr hab. inż. Izabela Szczerbal

dr hab. inż. Joanna Nowacka-Woszuk

dr inż. Monika Dragan (Stachowiak)

mgr inż. Paulina Krzemińska - doktorantka

 

Działalność badawczo - usługowa:

  

1. badanie cytogenetyczne i molekularne zwierząt (bydło, świnia, koń, pies) niepłodnych, z obniżoną płodnością oraz z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu rozrodczego (obojnactwo)

2. badania molekularne psów: kontrola pochodzenia w oparciu o badanie polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych DNA; wykrywanie nosicielstwa mutacji (delecja 4 nukleotydów) wywołującej dziedziczną dystrofię siatkówki (CSNB) u psów rasy briard

 
Wybrane publikacje z ostatnich lat:
 

2017

 1. Szczerbal I., Robinson T.J., Duran A., Davey S.C., Andersson M., Switonski M. (2017), „Ectopic position of duplicated KIT gene in African Nguni cattle, associated with color sidedness, confirms its shared ancestry with the Bos taurus lineage ”, Animal Genetics , 48: 122–123. (IF'2016=1.815; 5-years IF'2016=1.973).

 2. Szczerbal I., Stachowiak M., Nowacka-Woszuk J., Dzimira S., Szczepanska K., Switonski M. (2017), „Disorder of sex development in a cat with chromosome mosaicism 37,X/38,X,r(Y)”, Reproduction in Domestic Animals, 52: 914-917. (IF’2016=1.400 ; 5-years IF'2016=1.502).

2016

 1. Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Dzimira S., Atamaniuk W., Nizanski W., Switonski M. (2016), „A Rare Case of Testicular Disorder of Sex Development in a Dog (78,XX; SRY-Negative) with Male External Genitalia and Detection of Copy Number Variation in the Region Upstream of the SOX9 Gene ”, Sexual Development , 10: 74-78. (IF'2016=1.972; 5-years IF'2016=2.069).

 2. Rozanska D., Szczerbal I., Stachowiak M., Debiak P., Smiech A., Rozanski P., Orzelski M., Zylinska B., Switonski M., Slaska B. (2016), „Penile hypoplasia and rudimentary prepuce in a dog (78,XY; SRY-positive): a case report ”, Veterinarni Medicina , 61(5): 279-287. (IF'2016=0.489; 5-years IF'2016=0.878).

2015

 1. Szczerbal I. , Stachowiak M., Dzimira S., Sliwa K., Switonski M. (2015), „The first case of 38,XX (SRY-positive) disorder of sex development in a cat. ”, Molecular Cytogenetics , 8: 22, (IF'2015=1.506; 5-years IF'2015=1.769).

 2. Szczerbal I., Nizanski W., Dzimira S., Nowacka-Woszuk J., Ochota M., Switonski M. (2015), „X monosomy in a virilized female cat. ”, Reproduction in Domestic Animals , 50: 344-348, (IF'2015=1.210; 5-years IF'2015=1.478).

 3. Van Cleven A., Wydooghe E., Van Brantegem L., Szczerbal I., Stachowiak M., Switonski M., de Rooster H. (2015), „Testiculaire aandoening van seksuele differentiatie (78,XX SRY-negatief) bij een vrouwelijke Franse buldog ”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift , 84: 318-325. (IF'2015=0.203; 5-years IF'2015=0.242).

2014
 1. Szczerbal I., Kociucka B., Nowacka-Woszuk J., Lach Z., Jaskowski J.M., Switonski M. (2014), „A high incidence of leukocyte chimerism (60,XX/60,XY) in single born heifers culled due to underdevelopment of internal reproductive tracts.”, Czech Journal of Animal Science, 59: 445–449.

 2. Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Nizanski W., Salamon S., Ochota M., Dzimira S., Atamaniuk W., Switonski M. (2014), „A case of leucocyte chimerism (78,XX/78,XY) in a dog with a disorder of sexual development. ”, Reproduction in Domestic Animals , 49, e31–e34.

 3. Kociucka B., Szczerbal I., Bugaj S., Orsztynowicz M., Switonski M. (2014), „A high incidence of adjacent-1 meiotic segregation pattern, revealed by multicolor sperm FISH, in a carrier boar of a new reciprocal translocation t(6;16)(p13;q23). ”, Cytogenetic and Genome Research , 142:21-2.

 4. Nowacka-Woszuk J., Szczerbal I., Salamon S., Kociucka B., Jackowiak H., Prozorowska E., Slaska B., Rozanska D., Orzelski M., Ochota M., Dzimira S., Lipiec M., Nizanski W., Switonski M. (2014), „Testicular disorder of sex development in four cats with a male karyotype (38,XY; SRY-positive). ”, Animal Reproduction Science , 151 (1-2): 42-48.

 5. Reynolds B.S., Pain A., Meynaud-Collard P., Nowacka-Woszuk J., Szczerbal I., Switonski M., Chastant-Maillard S. (2014), „Partial urorectal septum malformation sequence in a kitten with disorder of sexual development.”, Journal of Feline Medicine and Surgery, 16: 1016-1019. 

 


 

Galeria

Linki

Ministry of Science and Higher Education
Official website of the Ministry of Science and Higher Education
Poznan University of Life Sciences
Official website of the Poznan University of Life Sciences
Laboratorium 20
Dokumentacja odczynników