Diagnostyka genetyczna Drukuj

 

Zespół Diagnostyka genetyczna tworzą:

 

prof. dr hab. Marek Świtoński

dr hab. inż. Izabela Szczerbal

dr inż. Joanna Nowacka-Woszuk

mgr inż. Paulina Krzemińska - doktorantka

 

Działalność badawczo - usługowa:

 

 

1. badanie cytogenetyczne i molekularne zwierząt (bydło, świnia, koń, pies) niepłodnych, z obniżoną płodnością oraz z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu rozrodczego (obojnactwo)

2. badania molekularne psów: kontrola pochodzenia w oparciu o badanie polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych DNA; wykrywanie nosicielstwa mutacji (delecja 4 nukleotydów) wywołującej dziedziczną dystrofię siatkówki (CSNB) u psów rasy briard

 
Wybrane publikacje z ostatnich lat:

  1. Szczerbal I., Kociucka B., Nowacka-Woszuk J., Lach Z., Jaskowski J.M., Switonski M. (2014), „A high incidence of leukocyte chimerism (60,XX/60,XY) in single born heifers culled due to underdevelopment of internal reproductive tracts.”, Czech Journal of Animal Science, 59: 445–449.

  2. Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Nizanski W., Salamon S., Ochota M., Dzimira S., Atamaniuk W., Switonski M. (2014), „A case of leucocyte chimerism (78,XX/78,XY) in a dog with a disorder of sexual development. ”, Reproduction in Domestic Animals , 49, e31–e34.

  3. Kociucka B., Szczerbal I., Bugaj S., Orsztynowicz M., Switonski M. (2014), „A high incidence of adjacent-1 meiotic segregation pattern, revealed by multicolor sperm FISH, in a carrier boar of a new reciprocal translocation t(6;16)(p13;q23). ”, Cytogenetic and Genome Research , 142:21-2.

  4. Nowacka-Woszuk J., Szczerbal I., Salamon S., Kociucka B., Jackowiak H., Prozorowska E., Slaska B., Rozanska D., Orzelski M., Ochota M., Dzimira S., Lipiec M., Nizanski W., Switonski M. (2014), „Testicular disorder of sex development in four cats with a male karyotype (38,XY; SRY-positive). ”, Animal Reproduction Science , 151 (1-2): 42-48.

  5. Reynolds B.S., Pain A., Meynaud-Collard P., Nowacka-Woszuk J., Szczerbal I., Switonski M., Chastant-Maillard S. (2014), „Partial urorectal septum malformation sequence in a kitten with disorder of sexual development.”, Journal of Feline Medicine and Surgery, 16: 1016-1019. 

  6. Switonski M., Payan-Carreira R., Bartz M., Nowacka-Woszuk J., Szczerbal I., Colaço B., Pires MA., Ochota M., Nizanski W. (2012), Hypospadias in a male (78,XY; SRY-positive) dog and sex reversal female (78,XX; SRY-negative) dogs: clinical, histological and genetic studies., Sexual Development, 6: 128-134.

 

Galeria

Linki


Ministry of Science and Higher Education
Official website of the Ministry of Science and Higher Education
Poznan University of Life Sciences
Official website of the Poznan University of Life Sciences