Biotechnologia rozrodu Drukuj

Lab 07.17 22

 

Zespół Biotechnologii rozrodu tworzą:

prof. dr hab. Dorota M. Cieślak (zd Lechniak)

dr inż. Zofia E. Madeja

dr inż. Piotr Pawlak

dr inż. Ewelina Warzych-Plejer

mgr inż. Szymon Bugaj - doktorant od 2010

mgr Natalia Małyszka - doktorantka od 2015

mgr inż. Eliza Maciejewska - prac. nauk-tech od 2014

lic. Joanna Łechtańska - prac. nauk-tech od 2017

 

Działalność badawcza:

 1. Modele zwierzęce (świnia, bydło) dla embriologicznych badań w medycynie człowieka. Kompleksowa analiza przedimplantacyjnych stadiów rozwojowych zarodków uzyskanych in vitro w wyniku zapłodnienia lub aktywacji partenogenetycznej (morfokinetyka, ekspresja genów na poziomie mRNA i białka, apoptoza, immunofluorescencyjna lokalizacja białek).

 2. Identyfikacja czynników kształtujących potencjał rozwojowy oocytów bydła i świni: zewnętrznych (wiek, dojrzałość płciowa, żywienie dawczyni) oraz lokalnych (płyn pęcherzykowy i pożywka hodowlana, np. kwasy tłuszczowe, aminokwasy, hormony) komórki pęcherzykowe (apoptoza, mitochondria, mitochondrialne DNA, krople lipidowe), oocyty (anomalie chromosomowe, średnica, apoptoza, wrzeciono podziałowe, ziarna korowe i mitochondria, ekspresja genów, liczba kopii mtDNA, test BCB, liczba i powierzchnia kropli lipidowych, ekspresja i immunofluorescencyjna lokalizacja białek)

 3. Markery różnicowania blastomerów zarodów bydła (markery pluripotencji): ekspresja genów, lokalizacja RNA i białek, charakterystyka pierwotnych linii komórkowych uzyskiwanych z zarodków bydła (bESC), stabilność chromosomowa bESC; wpływ inhibitorów ścieżek różnicowania komórkowego na jakość zarodków bydła; architektura jąder interfazowych (3D FISH).

 4. Transkryptomika przedimplantacyjnych zarodków świni domowej (analiza transkryptomiczna pojedynczych blastomerów zarodków świni domowej przy wykorzystaniu techniki sekwencjonowania nowej generacji - RNA-Seq. Transkryptom oraz profil microRNA uwzględnia wiek dawczyni w kontekście starzenia oocytów)

 5. Jakość plemników a zaburzenia płodności zwierząt gospodarskich (bydło, koń, pies, świnia; liczba kopii mtDNA, aktywność mitochondriów; parametry ruchu – CASA; test HOS, aberracje chromosomowe – FISH)

 

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

2018

 1. Piliszek  A, Madeja ZE (2018) Pre-implantation Development of Domestic Animals, Chapter Eleven in: Current Prospects in Developmental Biology, 128: 267-294 ISBN: 978-0-12-804252-6; ISSN: 0070-2153

2017

 1. Piliszek A,Madeja ZE, Plusa B. (2017) Suppression of ERK signalling abolishes primitive endoderm formation but does not promote pluripotency in rabbit embryo. Development 15;144(20):3719-3730. doi: 10.1242/dev.156406. Epub 2017 Sep 21.

 2. Orsztynowicz M, Lechniak D,Pawlak P, Kociucka B, Kubickova S, Cernohorska H, Madeja ZE. (2017) Changes in chromosome territory position within the nucleus reflect alternations in gene expression related to embryonic lineage specification. PLoS One 2;12(8):e0182398. doi: 10.1371/journal.pone.0182398, IF – 3,23; 40 pkt MNiSW

 3. Warzych E, Pawlak P, Pszczola M, Cieslak A, Madeja ZE, Lechniak D. (2017) Interactions of bovine oocytes with follicular elements with respect to lipid metabolism. Animal Science Journal 88(10):1491-1497. doi: 10.1111/asj.12799. IF – 0,96; 25 pkt MNiSW

 4. Warzych E, Pawlak P, Pszczola M, Cieslak A, Lechniak D. (2017) Prepubertal heifers versus cows-The differences in the follicular environment. Theriogenology 1;87:36-47. IF – 1,79; 30 pkt MNiSW

 

2016

 1. Orsztynowicz M, Pawlak P, Podstawski Z, Nizanski W, Partyka A, Gotowiecka M, Kosiniak-Kamysz K, Lechniak D. (2016) Mitochondrial DNA Copy Number in Spermatozoa of Fertile Stallions. Reproduction in Domestic Animals 51(3):378-85. IF – 1,515; 25 pkt MNiSW

 2. Pawlak P, Chabowska A, Malyszka N, Lechniak D. (2016) Mitochondria and mitochondrial DNA in porcine oocytes and cumulus cells--A search for developmental competence marker. Mitochondrion 27:48-55. IF – 3,25; 35 pkt MNiSW

 

2015

 1. Madeja ZE, Hryniewicz K, Orsztynowicz M, Pawlak P, Perkowska A. (2015) WNT/β-catenin signaling affects cell lineage and pluripotency-specific gene expression in bovine blastocysts: prospects for bovine embryonic stem cell derivation. Stem Cells and Development 15;24(20):2437-54. IF – 3,72; 40 pkt MNiSW

 2. Pawlak P., Warzych E., Hryciuk M., Lechniak D. (2015) Transcript abundance, glutathione and apoptosis levels differ between porcine oocytes collected from prepubertal and cyclic gilts. Theriogenology 1;84(1):86-93; IF – 1,79; 30 pkt MNiSW

 

2014

 1. Pawlak P., Warzych E., Chabowska A., Lechniak D. (2014) Differences in Cytoplasmic Maturation between the BCB+ and Control Porcine Oocytes do not Justify Application of the BCB Test for a Standard IVM Protocol. Journal of Reproduction and Development 7;60(1):28-36, IF – 1,755; 25 pkt MNiSW

 2. Warzych E., Cieślak A., Madeja ZE., Pawlak P., Wolc A., Lechniak D. (2014) Multifactorial analysis of follicular environment is related to oocyte morphology in cattle. Journal of Reproduction and Development 7;60(1):1-8, IF – 1,755; 25 pkt MNiSW

 

2013

 1. Madeja EZ., Sosnowski  J., Hryniewicz  K., Warzych E., Pawlak P., Rozwadowska N., Plusa B., Lechniak D. (2013) Changes in sub-cellular localisation of trophoblast and inner cell mass specific transcription factors during bovine preimplantation development. BMC Developmental Biology 13;13:32. doi: 10.1186/1471-213X-13-32, IF – 2,728; 25 pkt MNiSW

 2. Orsztynowicz M., Pawlak P., Kociucka B., Mucha S., Klukowska-Rotzler J., Lechniak D. (2013) Short-Term Storage and Swim-Up Selection Do Not Affect the X/Y Ratio in Equine Spermatozoa. Reproduction in Domestic Animals 49(1):52-8. doi: 10.1111/rda.12223, IF – 1,392; 35 pkt MNiSW

 3. Rozwadowska N., Kolanowski T., Wiland E., Siatkowski M., Pawlak P., Malcher A., Mietkiewski T., Olszewska M., Kurpisz M. (2013) Characterisation of nuclear architectural alterations during in vitro differentiation of human stem cells of myogenic origin. PLoS One 3;8(9):e73231, IF – 3,73; 40 pkt MNiSW

 

2007-2012

 1. Pawlak P, Cieslak A, Warzych E, Zejden Z, Szumacher-Strabel M, Molinska-Glura M, Lechniak D. (2012) No single way to explain cytoplasmic maturation of oocytes from prepubertal and cyclic gilts. Theriogenology 78(9):2020-30, IF – 2,08; 35 pkt MNiSW

 2. Kowalczykiewicz D., Pawlak P., Lechniak D., Wrzesinski J. (2012) Altered expression of porcine Piwi genes and piRNA during development. PLoS One 7(8):e43816, IF – 3,73; 40 pkt MNiSW

 3. Pers-Kamczyc E., Pawlak P., Kubickova S., Rubes J., Lechniak D. (2012) Early cleaved bovine embryos show reduced incidence of chrocmosomal aberrations and higher developmental potential on Day 4.5 post insemination. Reproduction in Domestic Animals 47(6):899-906, IF – 1,392; 30 pkt MNiSW

 4. Warzych E., Cieslak A., Pawlak P., Renska N., Pers-Kamczyc E., Lechniak D. (2011) Maternal nutrition affects composition of follicular fluid and transcript content in gilt oocytes. Veterinarni Medicina 56: 156-167, IF – 0,75, 25 pkt MNiSW

 5. Pawlak P., Renska N, Pers-Kamczyc E, Warzych E, Lechniak D. (2011) The quality of porcine oocytes is affected by sexual maturity of the donor gilt. ReproductiveBiology 11(1):1-18, IF – 1,92, 15 pkt MNiSW

 6. Pawlak P., Pers-Kamczyc E., Renska N., Kubickova S., Lechniak D. (2011) Disturbances of nuclear maturation in BCB positive oocytes collected from peri-pubertal gilts. Theriogenology 75(5): 832-840, IF – 2,08, 35 pkt MNiSW

 7. Orsztynowicz M., Pawlak P., Oleś D., Kubickova S.,Lechniak D. (2011) Low incidence of chromosome aberrations in spermatozoa of fertile Boars. Reproductive Biology 11(3): 224-35, IF – 1,92, 15 pkt MNiSW

 8. Madeja ZE, Warzych E, Peippo J, Lechniak D, Switonski M. (2009) Gene expression and protein distribution of leptin and its receptor in bovine oocytes and preattachment embryos produced in vitro. Animal 3(4):568-78. doi: 10.1017/S1751731108003741.

 9. Lechniak D, Pers-Kamczyc E, Pawlak P. (2008) Timing of the first zygotic cleavage as a marker of developmental potential of mammalian embryos. Reproductive Biology 8(1):23-42. IF – 1,92, 15 pkt MNiSW

 10. Warzych E, Wrenzycki C, Peippo J,Lechniak D. (2007) Maturation medium supplements affect transcript level of apoptosis and cell survival related genes in bovine blastocysts produced in vitro. Molecular Reproduction and Development 74(3):280-9.

 11. Warzych E, Peippo J, Szydlowski M,Lechniak D. (2007) Supplements to in vitro maturation media affect the production of bovine blastocysts and their apoptotic index but not the proportions of matured and apoptotic oocytes. Animal Reproduction Science 97(3-4):334-43.

 

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

 1. 2015-2019 Grant NCN Sonata 7 nr 2014/13/D/NZ2/03901 "Transkryptom oocytów i blastomerów przedimplantacyjnych zarodków świni w kontekście procesu starzenia".

 2. 2017-2020 Grant NCN Preludium 12 nr 2016/23/N/NZ9/20155 "Udział kwasu arachidonowego w kształtowaniu jakości oocytów świni domowej".

 


 

 

Galeria

Linki

Ministry of Science and Higher Education
Official website of the Ministry of Science and Higher Education
Poznan University of Life Sciences
Official website of the Poznan University of Life Sciences
Laboratorium 20
Dokumentacja odczynników