Biotechnologia rozrodu Drukuj

Lab 07.17 22

Zespół Biotechnologii rozrodu tworzą:

 

prof. dr hab. Dorota M. Cieślak (Lechniak)
dr inż. Zofia E. Madeja
dr inż. Piotr Pawlak
dr inż. Ewelina Warzych-Plejer
mgr inż. Szymon Bugaj                          doktorant od 2010
mgr Natalia Małyszka                           doktorantka od 2015
mgr inż. Eliza Maciejewska                   prac. nauk-tech od 2014
lic. Joanna Łechtańska                          prac. nauk-tech od 2017

 

 

 

Działalność badawcza

 

1. Jakość oocytów bydła i świni [płyn pęcherzykowy (np. kwasy tłuszczowe, aminokwasy) komórki pęcherzykowe (apoptoza), oocyty (anomalie chromosomowe, średnica, apoptoza, wrzeciono podziałowe, ziarna korowe i mitochondria, względny poziom transkryptów genów markerowych, liczba kopii mtDNA, test BCB, krople lipidowe, dojrzałość płciowa dawczyni)]
2. Markery różnicowania blastomerów zarodów bydła (markery pluripotencji - względny poziom transkryptów genów markerowych, lokalizacja RNA i białek, architektura jąder interfazowych (3D FISH), charakterystyka linii pierwotnych komórek zarodkowych bydła (bESC) stabilność chromosomowa; wpływ inhibitorów ścieżek różnicowania komórkowego systemów 2i oraz 3i na jakość zarodków bydła)
3. Transkryptomika przedimplantacyjnych zarodków świni domowej  (analiza transkryptomiczna pojedynczych blastomerów zarodków świni domowej przy wykorzystaniu techniki sekwencjonowania nowej generacji - RNA-Seq. Transkryptom oraz profil microRNA uwzględnia wiek dawczyni w kontekście starzenia oocytów)

4. Jakość plemników a zaburzenia płodności zwierząt gospodarskich (bydło, koń, pies, świnia; liczba kopii mtDNA, test HOS, aberracje chromosomowe – FISH; związek z parametrami rozrodu bydła)

 

 

Wybrane publikacje

 

1. Orsztynowicz M., Lechniak D., Pawlak P., Kociucka B., Kubickova S., Cernohorska H., Madeja Z.E. (2017). Changes in chromosome territory position within the nucleus reflect alternations in gene expression related to embryonic lineage specification. PLoS One, 12(8): e0182398.

2. Pawlak P, Warzych E, Hryciuk M, Lechniak D.(2015) Transcript abundance, glutathione and apoptosis levels differ between porcine oocytes collected from prepubertal and cyclic gilts.Theriogenology.84(1):86-93.

3. Madeja ZE,Hryniewicz K, Orsztynowicz M, Pawlak P, Perkowska A. (2015) WNT/β-catenin signalling affects cell lineage and pluripotency specific gene expression in bovine blastocysts - prospects for bovine ESC derivation. Stem Cells Dev. 2015 Jun 29. [Epub ahead of print]

4. Madeja ZE, Sosnowski J, Hryniewicz K, Warzych E, Pawlak P, Rozwadowska N, Plusa B, Lechniak D. (2013) Changes in sub-cellular localisation of trophoblast and inner cell mass specific transcription factors during bovine preimplantation development. BMC Dev Biol 13:32 (praca nagrodzona nagrodą PTG za najlepszą publikację z zakresu genetyki zwierząt wykonaną w Polsce w roku 2013)

5. Kowalczykiewicz D , Pawlak P, Lechniak D, Wrzesinski J (2012) Altered expression of porcine Piwi genes and piRNA during development. PLoS ONE 7(8):e43816 (praca nagrodzona nagrodą PTG za najlepszą publikację z zakresu genetyki zwierząt wykonaną w Polsce w roku 2012)

6. Z. Madeja, Yadi H, Apps R, Boulenouar S, Roper SJ, Gardner L, Moffett A, Colucci F, Hemberger M. (2011)  Paternal MHC expression on mouse trophoblast affects uterine vascularization and fetal growth. PNAS 108(10):4012-7.

7. D. Lechniak, E. Pers-Kamczyc, P. Pawlak (2008) Timing of the first zygotic cleavage as a marker of developmental potential of mammalian embryos in vitro. Reproductive Biology 8(1): 23-42

8. R K Ng, W Dean, C Dawson, D Lucifero, Z Madeja, W Reik, M Hemberger. (2008) Epigenetic restriction of embryonic cell lineage fate by methylation of Elf5. Nature Cell Biology 10 (11): 1280-90 [F1000, factor 8.0, exceptional paper].

9. D. Lechniak, E. Warzych, E. Pers-Kamczyc, J. Sosnowski, P. Antosik, J. Rubes (2007) Gilts and sows produce similar rate of diploid oocytes in vitro whereas the incidence of aneuploidy differs significantly. Theriogenology 68(5): 755-762.

10. E. Warzych, C. Wrenzycki, J. Peippo, D. Lechniak. (2007) Maturation medium supplements affect transcript level of apoptosis and cell survival related genes in bovine blastocysts produced in vitro. Molecular Reproduction Development 74(3): 280-289.

 

 

Realizowane granty badawcze


1. 2013-2016 Grant NCN Opus 3 nr 2012/05/B/NZ9/03349 "Wpływ inhibitorów ścieżek różnicowania komórkowego na rozwój i jakość blastocyst bydła in vitro".
2. 2015-2018 Grant NCN Sonata 7 nr 2014/13/D/NZ2/03901 "Transkryptom oocytów i blastomerów przedimplantacyjnych zarodków świni w kontekście procesu starzenia".

3. 2017-2020 Grant NCN Preludium 12 nr 2016/23/N/NZ9/20155 "Udział kwasu arachidonowego w kształtowaniu jakości oocytów świni domowej".
 


 

 

Galeria

Linki


Ministry of Science and Higher Education
Official website of the Ministry of Science and Higher Education
Poznan University of Life Sciences
Official website of the Poznan University of Life Sciences