Genomika Zwierząt PDF Drukuj Email

Zespół Genomiki zwierząt tworzą::

 

prof. dr hab. Marek Świtoński

dr hab. inż. Izabela Szczerbal

dr inż. Joanna Nowacka-Woszuk

dr inż. Monika Dragan

mgr Sylwia Salamon - doktorantka

mgr inż. Monika Mańkowska-Woźniak - doktorantka

mgr Agata Sikorska  - doktorantka

mgr Anna Perkowska - doktorantka

mgr inż. Joanna Stachecka - doktorantka

mgr inż. Paulina Krzemińska - doktorantka

inż. Magdalena Kubiak - prac. nauk-tech

 

Działalność badawcza:

 1. Polimorfizm i ekspresja genów kandydujących dla cech związanych z akumulacją tkanki tłuszczowej, adipogenezą i metabolizmem kwasów tłuszczowych.

 2. Epigenetyczne mechanizmy zaangażowane w proces akumulacji tkanki tłuszczowej.

 3. Podłoże genetyczne zaburzeń rozwoju płci zwierząt domowych.

 4. Markery genetyczne związane z rozwojem nowotworu jelita grubego świń zmodyfikowanych genetycznie w locus APC

 

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

 

 

2017

 

 1. Flisikowska T., Stachowiak M., Xu H., Wagner A., Hernández-Cáceres A., Wurmser C., Wander C., Pausch H., Fischer K., Perkowska A., Frishman D., Fries R., Switonski M., Kind A., Saur D., Schnieke A., Flisikowski K. (2017), „Porcine familial adenomatous polyposis model enables systematic analysis of early events in adenoma progression”, Scientific Reports, 7: 6613. (IF’2016=4.259, 5-years IF'2016=4.847).

 2. Kociucka B., Stachecka J., Szydlowski M., Szczerbal I. (2017), „The correlation between histone modifications and expression of key genes involved in accumulation of adipose tissue in the pig ”, Journal of Animal Science , 95: 4514-4519 (IF'2016=1.863; 5-years IF'2016=2.160)

 3. Mankowska M., Nowacka-Woszuk J., Graczyk A., Ciazynska P., Stachowiak M., Switonski M. (2017), „Polymorphism and methylation of the MC4R gene in obese and non-obese dogs”, Molecular Biology Reports, 44: 333-339. (IF'2016=1.828, 5-years IF'2016=1.790).

 4. Nowacka-Woszuk J., Madeja Z. E., Chmurzynska A. (2017), „Prenatal caloric restriction alters lipid metabolism but not hepatic Fasn gene expression and methylation profiles in rats ”, BMC Genetics , 18(1): 78. (IF’2016=2.266; 5-years IF’2016=2.517).

 5. Nowacka-Woszuk J., Pruszynska-Oszmalek E., Szydlowski M., Szczerbal I. (2017), „Nutrition modulates Fto and Irx3 gene transcript levels, but does not alter their DNA methylation profiles in rat white adipose tissues ”, Gene , 610: 44-48. (IF’2016=2.415; 5-years IF'2016=2.266).

 6. Nowacka-Woszuk J., Szczerbal I., Pausch H., Hundi S., Hytönen M.K., Grzemski A., Flisikowski K., Lohi H., Switonski M., Szydlowski M. (2017), „Deep sequencing of a candidate region harboring the SOX9 gene for the canine XX disorder of sex development ”, Animal Genetics , 48: 330-337. (IF'2016=1.815; 5-years IF'2016=1.973).

 7. Stachowiak M., Flisikowska T., Bauersachs S., Perleberg C., Pausch H., Switonski M., Kind A., Saur D., Schnieke A., Flisikowski K. (2017), „Altered microRNA profiles during early colon adenoma progression in a porcine model of familial adenomatouspolyposis”, Oncotarget, 8 (56): 96154-96160 (IF'2016=5.168; 5-years IF'2016=5.312)

 8. Stachowiak M., Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Jackowiak H., Sledzinski P., Iskrzak P., Dzimira S., Switonski M. (2017), „Polymorphisms in the SOX9 region and testicular disorder of sex development (38,XX; SRY-negative) in pigs”, Livestock Science , 203: 48-53. (IF’2016=1.377, 5-years IF'2016=1.553).

 

2016

 

 1. Fischer K., Kraner-Scheiber S., Petersen B., Rieblinger B., Buermann A., Flisikowska T., Flisikowski K., Christan S., Edlinger M., Baars W., Kurome M., Zakhartchenko V., Kessler B., Plotzki E., Szczerbal I., Switonski M., Denner J., Wolf E., Schwinzer R., Niemann H., Kind A., Schnieke A. (2016), „Efficient production of multi-modified pigs for xenotransplantation by ‘combineering’, gene stacking and gene editing ”, Scientfic Reports , 6: 29081. (IF'2016=4.259; 5-years IF'2016=4.847).

 2. Grzes M., Sadkowski S., Rzewuska K., Szydlowski M., Switonski M. (2016), „Pig fatness in relation to FASN and INSIG2 genes polymorphism and their transcript level ”, Molecular Biology Reports , 43(5): 381-389. (IF'2016=1.828; 5-years IF'2016=1.790).

 3. Kociucka B., Flisikowska T., Mróz D., Szczerbal I. (2016), „Expression of genes involved in lipid droplet formation (BSCL2, SNAP23 and COPA) during porcine in vitro adipogenesis ”, Journal of Applied Genetics , 57(4): 505-510. (IF'2016=1.655; 5-years IF'2016=1.996).

 4. Kociucka B., Jackowiak H., Kamyczek M., Szydlowski M., Szczerbal I. (2016), „The relationship between adipocyte size and the transcript levels of SNAP23, BSCL2 and COPA genes in pigs ”, Meat Science , 121: 12-18. (IF'2016=3.126; 5-years IF'2016=3.313).

 5. Mankowska M., Stachowiak M., Graczyk A., Ciazynska P., Gogulski M., Nizanski W., Switonski M. (2016), „Sequence analysis of three canine adipokine genes revealed an associatrion between TNF polymorphism and obesity in Labrador dogs ”, Animal Genetics , 47: 245-249. (IF'2016=1.815; 5-years IF'2016=1.973).

 

2015

 

 1. Bartz M., Koscianska E., Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Kociucka B., Salamon S., Switonski M., Szydlowski M. (2015), „Polymorphism of the porcine miR-30 is associated with adipose tissue accumulation,its fatty acid profile and the ME1 gene expression ”, Livestock Science , 82: 54-57. (IF'2015=1.293; 5-years IF'2015=1.509).

 2. Mankowska M., Szydlowski M., Salamon S., Bartz M., Switonski M. (2015), „Novel polymorphisms in porcine 3'UTR of the leptin gene, including a rare variant within target sequence for miR-9 gene in Duroc breed, not associated with production traits. ”, Animal Biotechnology , 26(2):156-163. (IF'2015=0.686; 5-years IF'2015=0.837).

 3. Marcinkowska-Swojak M., Szczerbal I., Pausch H., Nowacka-Woszuk J., Flisikowski J., Dzimira S., Nizanski W., Payan-Carreira R., Fries R., Kozlowski P., Switonski M (2015), „Copy number variation in the region harboring SOX9 gene in dogs with testicular/ovotesticular disorder of sex development (78,XX; SRY-negative) ”, Scientific Reports , 5: 14696, (IF'2015=5.228; 5-years IF'2015=5.525).

 4. Nowacka-Woszuk J., Pruszynska-Oszmalek E., Szydlowski M., Sadkowski S., Szczerbal I. (2015), „Diet-induced variability of the resistin gene (Retn) transcript level and methylation profile in rats ”, BMC Genetics , 16: 113, (IF'2015=2.152; 5-years IF'2015=2.703).

 5. Paczynska P., Grzemski A., Szydlowski M. (2015), „Distribution of miRNA genes in the pig genome. ”, BMC Genetics , 16(1):6, (IF'2015=2.152; 5-years IF'2015=2.703).

 

2014

 1. Bartz M., Kociucka B., Mankowska M., Switonski M., Szydlowski M. (2014), „Transcript level of the porcine ME1 gene is affected by SNP in its 3'UTR, which is also associated with subcutaneous fat thickness. ”, Journal of Animal Breeding and Genetics , 131: 271-278.

 2. Stachowiak M., Szydlowski M., Flisikowski K., Flisikowska T., Bartz M., Schnieke A., Switonski M. (2014), „Polymorphism in 3’ untranslated region of pig PPARA gene influences its transcript level and is associated with adipose tissue accumulation. ”, Journal of Animal Science , 92:2363-2371.

 3. Salamon S., Nowacka-Woszuk J., Szczerbal I., Dzimira S., Nizanski W., Ochota M., Switonski M. (2014), „A lack of association between polymorphisms of three positional candidate genes (CLASP2, UBP1, and FBXL2) and canine disorder of sexual development (78,XX; SRY-Negative). ”, Sexual Development , 8: 160-165.

 4. Venhoranta H., Li S., Salamon S., Flisikowska T., Andersson M., Switonski M., Kind A., Schnieke A., Flisikowski K. (2014), „Non-CpG hypermethylation in placenta of mutation-induced intrauterine growth restricted bovine fetuses. ”, Biochemical and Biophysical Research Communications , 444: 391-394.

Projekty badawcze realizowane w ostatnich latach:

 1. NCN-OPUS: Poszukiwanie podłoża dziedzicznego zespołu odwróconej płci psów z  kariotypem 78,XX , nr 2012/05/B/NZ9/00907, kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Świtoński, 2013-2016
 2. NCN-SONATA_BIS: Epigenetyczne mechanizmy kontroli ekspresji genów zaangażowanych w odkładanie tkanki tłuszczowej świni domowej,  nr 2012/07/E/NZ9/02573, kierownik projektu: dr hab. Izabela Szczerbal,  2013-2018  
 3. NCN-SONATA: Wpływ diety ciężarnych samic szczura na dziedziczenie wzorów metylacji DNA potomstwa, nr  2013/09/D/NZ2/02006, kierownik projektu: dr inż.  Joanna Nowacka – Woszuk, 2014-2018
 4. NCN-OPUS: Poszukiwanie markerów genetycznych i epigenetycznych zwiazanych z predyspozycją  psów do rozwoju otyłości,  nr 2013/09/B/NZ2/02208, kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Świtoński, 2014-2017.
 5. NCN-HARMONIA: Zintegrowana analiza genomiczno-epigenomiczna świni domowej jako modelu dla dziedzicznych nowotworów jelita grubego człowieka,  nr 2013/10/M/NZ2/00284, kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Świtoński, 2014-2017.
 6. NCN-SONATA:  Identyfikacja molekularnych zjawisk przyczynowych związanych z wczesnym rozwojem raka jelita grubego u genetycznie zmodyfikowanych świń w locus APC,  nr 2016/21/D/NZ2/03830, kierownik projektu: dr Monika Dragan, 2017-2020.
 7. NCN-OPUS: Kompleksowa charakterystyka regionów kandydujących w genomie psa dla monogenowych zaburzeń rozwoju płci, oparta o sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) i cyfrowy emulsyjny PCR (ddPCR), nr 2016/23/B/NZ9/03424, kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Świtoński, 2017-2020. 
 8. NCN-OPUS: Identyfikacja markerów otyłości psów przy pomocy sekwencjonowania całogenomowego  Nr 2016/23/B/NZ2/01762, kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Szydłowski, 2017-2020.

 

Galeria

Linki

Ministry of Science and Higher Education
Official website of the Ministry of Science and Higher Education
Poznan University of Life Sciences
Official website of the Poznan University of Life Sciences
Laboratorium 20
Dokumentacja odczynników