Historia Drukuj

 

Początku działalności Katedry doszukiwać się należy w utworzeniu Katedry Ogólnej Hodowli Zwierząt na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, w styczniu 1920 roku.

W 1920r. pierwszym kierownikiem Katedry Ogólnej Hodowli Zwierząt został prof. Zygmunt Moczarski, który pełnił tę funkcje do momentu wybuchu II wojny światowej. Okres wojny i okupacji (1939-45) przerwały działalność oraz mocno spustoszyły zasoby Katedry. Wiosną 1945r. prof. Z. Moczarski ponownie objął kierownictwo Katedry. Pod koniec 1947r. przeszedł na emeryturę, ze względu na zły stan zdrowia i w związku z tym kuratorem Katedry został prof. Tadeusz Vetulani.

W 1950r. kierownictwo Katedry powierzono prof. Kazimierzowi Gawęckiemu, który pełnił tę funkcję do momentu utworzenia w 1952r. Katedry Żywienia Zwierząt. Kierownikiem nowo powołanej Katedry został prof. K. Gawęcki.

W 1952r. kierownictwo Katedry Ogólnej Hodowli Zwierząt powierzono prof. Witoldowi Folejewskiemu, który nagle zmarł w 1969r.

W 1969r. kierownikiem Katedry został prof. Jerzy Gedymin, a w 1970 roku doszło do masowego w skali Polski scalania katedr. Z połączenia dwóch katedr: Ogólnej i Szczegółowej Hodowli Zwierząt powstał Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej, a dotychczasowa Katedra Ogólnej Hodowli Zwierząt stała się Zakładem Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. Kierownikiem Zakładu oraz wicedyrektorem Instytutu został prof. J. Gedymin. W 1981 roku na Wydziale rozwiązano strukturę instytutową i powrócono do katedr jako podstawowych jednostek organizacyjnych Wydziału. Dotychczasowy Zakład Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt uzyskał rangę Katedry.

W 1981r. kierownikiem nowo powołanej Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt został prof. Czesław Janicki. W czerwcu 1989r. prof. Cz. Janicki został wybrany posłem do Sejmu RP w kadencji 1989-91, a we wrześniu 1989r. został powołany na stanowisko Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Po zakończeniu pracy parlamentarnej i rządowej przeszedł na emeryturę z dniem 1 stycznia 1991r.

W 1989r., w związku z nowymi obowiązkami prof. Cz. Janickiego, stanowisko kierownika Katedry zostało powierzone prof. Markowi Świtońskiemu.

W 2005r. w strukturę Katedry włączono samodzielny Zakład Hodowli Koni.

 

Galeria

Linki

Ministry of Science and Higher Education
Official website of the Ministry of Science and Higher Education
Poznan University of Life Sciences
Official website of the Poznan University of Life Sciences
Laboratorium 20
Dokumentacja odczynników